FI SV

Hämeen poliisipäälliköksi Ilkka Koskimäki

Sisäministeriö 8.3.2017 14.48
Tiedote 22/2017

Sisäministeriö on nimittänyt oikeustieteen lisensiaatti Ilkka Koskimäen Hämeen poliisilaitoksen poliisipäälliköksi. Virka täytettiin viiden vuoden määräajaksi. Koskimäki toimii tällä hetkellä Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä.

Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaan oli 18 hakijaa. Virka tulee avoimeksi 1.4.2017, kun poliisipäällikkö Tapio Saarni jää eläkkeelle.

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitoksen toimintaa ja vastaa poliisilaitoksen toiminnasta, kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä sisäisistä palveluista. Poliisipäällikön tehtävänä on muun muassa vastata poliisilaitoksen strategian määrittelystä ja strategisesta johtamisesta, poliisilaitoksen toimintaedellytyksistä ja toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta sekä vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 1012, etunimi.sukunimi@intermin.fi