Hätäkeskustietojärjestelmä Erica yhtenäistää hätäpuhelujen vastaanoton

Suomen kaikki kuusi hätäkeskusta ottavat käyttöön yhteisen tietojärjestelmän - nimeltään ERICA - portaittain vuosien 2017 ja 2018 aikana. Uusi järjestelmä korvaa nykyiset jokaisen hätäkeskuksen omat tietojärjestelmät ja se on hätäkeskusten lisäksi poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä Rajavartiolaitoksen käytössä.

Uusi tietojärjestelmä ohjaa hätäpuhelut edelleen ensisijaisesti soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen, mutta jos tämä hätäkeskus on ruuhkaantunut, etsitään vapaa hätäkeskuspäivystäjä muista hätäkeskuksesta.

Lisätietoja

Pekka Tulokas, Tietoverkkojohtaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Ohjausyksikkö 0295488450   etunimi.sukunimi@intermin.fi