Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssas sekä ehdotuksen siitä, miten järjestöjen palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan

Syyrian ja Irakin taistelualueelle on matkustanut poikkeuksellisen paljon henkilöiltä Euroopasta, Euroopan ulkopuolelta ja myös Suomesta. Osa on lähtenyt alueelle osallistuakseen aseelliseen taisteluun, osalla on voinut ainakin lähdön hetkellä olla myös muita motiiveja. Osa lähtijöistä on ns. terroristisia vierastaistelijoita, mutta lähtijöiden joukossa on myös naisia, lapsia ja kokonaisia perheitä. Raportissa käsitellyt palaajat ovat Suomen kansalaisia, henkilöitä joilla on Suomen kansalaisuus ja jonkin muun maan kansalaisuus (kaksoiskansalaiset) tai voimassa oleva oleskelulupa Suomeen, eikä heitä voida voimassa olevan lainsäädännön perusteella estää tulemasta Suomeen. Raportissa esitetään toimintamalli, jonka avulla voidaan vähentää taistelualueelta palaajiin liittyvää väkivallan riskiä ja joka perustuu rikosoikeudellisten keinojen ja muiden keinojen käyttöön. Väkivallan riskin taustalla on useita syitä. Osa palaajista on saanut koulutusta aseelliseen toimintaan ja he ovat osallistuneet siihen, osa on elänyt väkivallan keskellä ja nähnyt väkivaltaa, osa on voinut traumatisoitua, osalla voi olla posttraumaattinen stressireaktio. Lapset on voitu indoktrinoida väkivaltaiseen aatemaailmaan. Toimintamalli perustuu viranomaisten väliseen yhteistyöhön johon liittyvät myös järjestöjen palvelut. Jokaiseen palaajaan liittyvä väkivallan riski arvioidaan ja häneen kohdistetaan tämän mukaisesti toimenpiteitä