Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma määrittää Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia kuluvalle hallituskaudelle. Ohjelma linjaa toimia, joilla tuetaan erityisesti työperäistä maahanmuuttoa, kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri ryhmien välillä.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma valmistellaan maahanmuuttoministerityöryhmän ja hallituksen puoliväliriihessä tekemien päätösten pohjalta. Ohjelma täydentää osaltaan jo vahvistettuja Sipilän hallituksen ohjelmia ja linjauksia. Näihin kuuluvat hallitusohjelman lisäksi hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet, turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma ja valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016–2019.

Ohjelman valmistelussa taustalla on vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty maahanmuuton strategia Maahanmuuton tulevaisuus 2020.

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2018.

Kuulemistilaisuus

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman kuulemistilaisuus järjestettiin 31.10.2017. Kuulemistilaisuutta voi katsoa tallenteena osoitteessa www.mediaserver.fi/live/sm-maahanmuuttopol

 

Lisätietoja

Anna Rundgren, Ylitarkastaja/överinspektör 
Sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 0295488210   etunimi.sukunimi@intermin.fi


Jorma Vuorio, Osastopäällikkö/ylijohtaja/överdirektör 
Sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto 0295488600   etunimi.sukunimi@intermin.fi