Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM019:00/2017

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.6.2017 – 31.12.2017

Asettamispäivä 13.6.2017

maahanmuutto maahanmuuttopolitiikka

Yhteyshenkilö
Anna Rundgren, Ylitarkastaja
puh. +358 295 488 210

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi hallituksen maahanmuuttopolitiikan linja, joka tukee työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa. Ohjelmassa käsitellään Suomen kannalta keskeisiä maahanmuuton alueita.

Hankkeen tavoitteena on, että hallitus hyväksyisi ohjelman alkuvuodesta 2018. Ohjelmaa seurattaisiin vuosittain.

Tiivistelmä

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelussa taustalla on vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty maahanmuuton strategia ”Maahanmuuton tulevaisuus 2020”. Nyt valmisteltavassa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa päivitetään strategiassa laaditut linjaukset nykyiseen toimintaympäristöön.

Lähtökohdat

Vuosia 2018–2021 koskevan julkisen talouden suunnitelman neuvotteluissa sovittiin, että hallitus laatisi maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Maahanmuuttopoliittinen ohjelma määrittäisi Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia kuluvalle hallituskaudelle.
Maahanmuuttopoliittinen ohjelma täydentää osaltaan jo vahvistettuja Sipilän hallituksen ohjelmia ja linjauksia. Näitä ovat pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma (2015), hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet (2015), hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma (2015) ja valtion kotouttamisohjelma 2016–2019 (2017).
Ohjelmassa huomioidaan myös maahanmuuton ministerityöryhmän joulukuussa 2016 hyväksymä toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan sekä Poliisihallituksen johdolla laadittu laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma vuosille 2017–2020. Valmistelussa hyödynnetään myös sisäisen turvallisuuden strategian (2017) toimintaympäristön kuvausta, strategian toimenpidelinjauksia sekä olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa.