Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM019:00/2017

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.6.2017 – 31.12.2017

Asettamispäivä 13.6.2017

maahanmuutto maahanmuuttopolitiikka

Yhteyshenkilö
Anna Rundgren, Ylitarkastaja
puh. +358 295 488 210

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi ja edistää hallituksen maahanmuuttopoliittista linjaa, joka tukee työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää maahanmuuttoa. Ohjelma määrittää Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia, jotka edistävät erityisesti työperusteista maahanmuuttoa, sekä sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä.

Hankkeen tavoitteena on, että ohjelmaluonnos hyväksyttäisiin alkuvuodesta 2018. Ohjelman toimeenpanoa seurattaisiin maahanmuuton ministerityöryhmässä.

Lähtökohdat

Hallitus sopi maahanmuuttopoliittisen ohjelman laadinnasta vuosia 2018–2021 koskevan julkisen talouden neuvotteluissa. Keskustelua ohjelman tarpeellisuudesta käytiin jo aiemmin hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä. Ohjelma on valmisteltu rinnakkain Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista - toimenpideohjelman kanssa.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi täydentää osaltaan jo vahvistettuja pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmia ja linjauksia. Näitä ovat hallitusohjelma (2015), hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet (2015), hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma (2015), valtion kotouttamisohjelma 2016–2019 (2017) sekä valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta (2017). Sisäisen turvallisuuden strategiassa maahanmuutto on tunnistettu yhdeksi yhteiskunnan muutosvoimista ja strategian toimenpiteet vastaavat muutosvoiman hallintaan.

Ohjelman valmistelussa taustalla on vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty strategia Maahanmuuton tulevaisuus 2020. Nyt valmisteltavassa ohjelmassa päivitetään strategian linjaukset nykyiseen toimintaympäristöön huomioiden hallituksen painottamat työvoiman maahanmuuton kysymykset.