Maahanmuuttopoliittinen ohjelma


Maahanmuuttopoliittinen ohjelma
Hankenumero

SM019:00/2017

Asettaja

Sisäministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017

Toimikausi/aikataulu

Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017 - Sun Dec 31 00:00:01 EET 2017

Yhteyshenkilö

Anna Rundgren, Ylitarkastaja, +358 295 488 210

Tehtävä

Hanke

Tehtäväkuvaus

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelussa taustalla on vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty maahanmuuton strategia ”Maahanmuuton tulevaisuus 2020”. Nyt valmisteltavassa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa päivitetään strategiassa laaditut linjaukset nykyiseen toimintaympäristöön.

Tavoitteet

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi hallituksen maahanmuuttopolitiikan linja, joka tukee työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa. Ohjelmassa käsitellään Suomen kannalta keskeisiä maahanmuuton alueita.

Hankkeen tavoitteena on, että hallitus hyväksyisi ohjelman alkuvuodesta 2018. Ohjelmaa seurattaisiin vuosittain.

Tausta

Vuosia 2018–2021 koskevan julkisen talouden suunnitelman neuvotteluissa sovittiin, että hallitus laatisi maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Maahanmuuttopoliittinen ohjelma määrittäisi Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia kuluvalle hallituskaudelle.
Maahanmuuttopoliittinen ohjelma täydentää osaltaan jo vahvistettuja Sipilän hallituksen ohjelmia ja linjauksia. Näitä ovat pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma (2015), hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet (2015), hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma (2015) ja valtion kotouttamisohjelma 2016–2019 (2017).
Ohjelmassa huomioidaan myös maahanmuuton ministerityöryhmän joulukuussa 2016 hyväksymä toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan sekä Poliisihallituksen johdolla laadittu laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma vuosille 2017–2020. Valmistelussa hyödynnetään myös sisäisen turvallisuuden strategian (2017) toimintaympäristön kuvausta, strategian toimenpidelinjauksia sekä olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Maahanmuutto, Maahanmuuttopolitiikka

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Rundgren Anna Ylitarkastaja sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Rundgren Anna Ylitarkastaja sisäministeriö Vastuuhenkilö

Valmisteluryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Vuorio Jorma ylijohtaja sisäministeriö Puheenjohtaja
Poutanen Mia poliisitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Suurpää Johanna johtaja oikeusministeriö Jäsen
Nevala Saara Viestintäasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Arrhenius Viveca Sosiaalineuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Hyvönen Pekka johtava asiantuntija ulkoasiainministeriö Jäsen
Nevalainen Jaana erityisasiantuntija ympäristöministeriö Jäsen
Carlsson Mikaela viestintäasiantuntija sisäministeriö Varajäsen
Jokinen Ari ylikomisario Poliisihallitus Varajäsen
Vuorio Jaana ylijohtaja Maahanmuuttovirasto Jäsen
Pyysalo Raimo apulaispäällikkö Maahanmuuttovirasto Varajäsen
Tiainen Tuula erityisasiantuntija ympäristöministeriö Varajäsen
Artemjeff Panu Erityisasiantuntija oikeusministeriö Varajäsen
Liukkonen Leena yksikön päällikkö ulkoasiainministeriö Varajäsen
Malja Marjo sosiaalineuvos sosiaali- ja terveysministeriö Varajäsen
Nikander Maarit neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Sihvonen Hanna-Miina erityisasiantuntija sisäministeriö Varajäsen
Bruun Anna neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Varajäsen
Evwaraye Ari poliisitarkastaja sisäministeriö Varajäsen
Hämäläinen Sonja maahanmuuttojohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Kangaspunta Kirsi johtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Lummepuro Maija kulttuuriasiainneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Varajäsen
Länsivuori Joni poliisitarkastaja sisäministeriö Jäsen
Max Janzon ylitarkastaja Sisäministeriö Rajavartiolaitoksen esikunta Jäsen
Laosmaa Tuomas yksikön päällikkö Rajavartiolaitoksen esikunta Varajäsen
Tilannekuvaus

Hanke maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelemiseksi asetettiin 13.6.2017.

Hankkeen yhteistyötyhmän järjestäytymiskokous pidettiin 20.6. Seuraava kokous järjestetään 6.9.2017.

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei


  1. Asettamispäätös

    Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö
    http://www.hare.vn.fi/Uploads/30373/412699/KIRJE_20170613085423_412699.pdf

Ei julkaisuja