Eräiden rikoksiin syyllistyneiden maasta poistaminen


Eräiden rikoksiin syyllistyneiden maasta poistaminen
Hankenumero

SM045:00/2015

Asettaja

Sisäministeriö
Maahanmuutto-osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Thu Sep 24 00:00:01 EEST 2015

Toimikausi/aikataulu

Thu Sep 24 00:00:01 EEST 2015 - Sat Dec 31 00:00:01 EET 2016

Yhteyshenkilö

Tiina Sinkkanen, lainsäädäntöneuvos

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeessa selvitetään mitä ongelmia liittyy maasta poistamiseen niissä tapauksissa, joissa kyse on rikoksiin syyllistyneistä ja yleiselle järjestykselle vaarallisista henkilöistä. Hankkeessa selvitetään asiaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja –käytännöt. Hankkeessa arvioidaan onko tarpeen muuttaa viranomaiskäytäntöjä ja niitä koskevaa ohjeistusta sekä valmistellaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset, jotka annetaan eduskunnalle viimeistään kevätistuntokaudella 2017.

Tausta

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden
maasta poistamista nopeutetaan.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Sisäministeriössä kustannukset (työaika) kohdennetaan toiminnolle lakien ja asetusten valmistelu 2000 520 100.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen vastuuhenkilö on lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen maahanmuuttoosaston
oikeudellisesta yksiköstä ja valmisteluun osallistuu neuvotteleva virkamies
Yrsa Nyman samasta yksiköstä. Hankkeen sihteerinä on säädösvalmisteluavustaja
Tiina Pelkonen maahanmuutto-osaston ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.
Hankkeessa asetetaan työryhmä johon kutsutaan edustajat sisäministeriön
poliisiosastolta, Poliisihallituksesta ja Maahanmuuttovirastosta. Hankkeessa kuullaan
sisäministeriön rajavartio-osastoa, oikeusministeriötä, Rikosseuraamuslaitosta,
Helsingin hallinto-oikeutta, yhdenvertaisuusvaltuutettua sekä kansalaisjärjestöjä ja
muita tahoja.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jorma Vuorio, Riitta Koponen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Krüger Kukka ylitarkastaja sisäasiainministeriö Jäsen
Sinkkanen Tiina lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Valmistelija
Sinkkanen Tiina lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Sinkkanen Tiina lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Vastuuhenkilö
Lausuntokierros

Kyllä

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2015-1328.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

5 asiakirjaa


 1. Kysymyksiä ja vastauksia

  Mon Jul 10 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/415372/KIRJE_20170718064508_415372.pdf


 2. Frågor och svar

  Mon Jul 10 00:00:01 EEST 2017  Inrikesministeriet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/415373/KIRJE_20170718064556_415373.pdf


 3. Lausuntopyyntö

  Thu Jul 06 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/415193/LAUSUNTOPYYNTO_20170706072248_415193.pdf


 4. Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

  Wed Jul 05 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/415192/LIITE_20170706072248_415192.pdf


 5. Asettamispäätös

  Thu Sep 24 00:00:01 EEST 2015  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21288/243165/ASETTAMISPAATOS_20150924111026_243165.pdf

Ei julkaisuja