Johto ja organisaatio

Sisäministeriötä johtavat sisäministeri sekä ylimpänä virkamiehenä kansliapäällikkö.Sisäministeriössä työskentelee noin 200 työntekijää.

Sisäministeriössä on viisi osastoa: poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto, rajavartio-osasto, joka on samalla Rajavartiolaitoksen esikunta, sekä hallinto- ja kehittämisosasto.

Suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimivat kansainvälisten asioiden yksikkö, viestintä sekä sisäinen tarkastus.

Sisäministeriön organisaatiokaavio

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä | Finlex