Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö Päivi NergSisäministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii kansliapäällikkö Päivi Nerg.

Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö vastaa ministeriön toiminnasta ja huolehtii, että sen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Lisäksi kansliapäällikkö mm. huolehtii lainsäädännön valmistelun laadusta ja vastaa ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä.

Lisätietoja

Annamaija Vihervirta, Kansliapäällikön sihteeri 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295418804   etunimi.sukunimi@intermin.fi