Valmiussuunnittelulla varaudutaan poikkeuksellisiin tilanteisiin

Sisäministeriöllä, kuten kaikilla muillakin viranomaisilla, on velvollisuus huolehtia siitä, että yhteiskunta toimii normaalioloissa, erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Poikkeusoloilla tarkoitetaan valmiuslaissa määriteltyjä tilanteita, esimerkiksi erityisen vakavaa suuronnettomuutta tai aseellista hyökkäystä Suomeen. Poikkeusoloissa viranomaisille voidaan antaa erityisiä toimivaltuuksia. Häiriötilanteet ovat lievempiä onnettomuuksia ja kriisejä, jotka voidaan hoitaa viranomaisten nykyisillä toimivaltuuksilla.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa luetellaan joukko strategisia tehtäviä, jotka viranomaisten on pystyttävä hoitamaan kaikissa tilanteissa. Ministeriöt varautuvat valmiussuunnittelulla näiden tehtävien hoitamiseen kriisitilanteissa.

Sisäministeriön vastuulla olevat strategiset tehtävät ovat:

  • siviilikriisinhallinta
  • kansainvälinen pelastustoiminta
  • yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen
  • pelastus- ja meripelastustoimen ylläpitäminen
  • rajaturvallisuuden ylläpitäminen
  • maahanmuuton hallinta
  • laajamittaisen maahantulon hallinta

Lisätietoja

Janne Koivukoski, valmiusjohtaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja varautuminen 0295488420   etunimi.sukunimi@intermin.fi


Hannu Tervo, Valmiuskoordinaattori 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Johto 0295488403   etunimi.sukunimi@intermin.fi