Norminpurku sisäministeriössä

Norminpurku on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Myös sisäministeriö purkaa normeja ja keventää kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa omalla hallinnonalallaan. Erityisesti helpotetaan erilaisten lupien hakemista ja sähköistä asiointia.

Ajankohtaisia hankkeita

  • Rahankeräystoiminnan kehittäminen
  • Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen
  • Väestönsuojien rakentamista koskevien säännösten keventäminen
  • Ampuma-aseiden lupaprosessin uudistaminen
  • Henkilökorttilain uudistaminen
  • Valtioneuvoston asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista ja Sisäministeriön asetus eräiden pelastustoimen laitteiden kunnossapidosta

Sisäministeriö osallistuu myös valtiovarainministeriön johdolla tehtävään kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsintatyöhön. Sisäministeriössä työ kohdistuu lähinnä pelastustoimen tehtäviin ja velvoitteisiin.

Ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa on tarkempia tietoja käynnissä olevista ja lähiaikoina käynnistyvistä kansallisista ja EU-säädöshankkeista.

Lisätietoja

Päivi Pekkarinen, Hallitusneuvos/Regeringsråd 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki 0295488282