Vaaratiedotteella varoitetaan väestöä

Vaaratiedote on tehokas tapa varoittaa kerralla suurta osaa väestöä.

Viranomainen voi antaa vaaratiedotteen tilanteissa, joissa väestöä on varoitettava henkeä tai terveyttä uhkaavasta vaarasta tai kun on vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle. Vaaratiedote annetaan yleensä myös, kun vaaratilanne on ohi.

Vaaratiedotteita voivat antaa

 • pelastusviranomaiset
 • poliisi
 • rajavartioviranomaiset
 • Hätäkeskuslaitos
 • Säteilyturvakeskus
 • Ilmatieteen laitos
 • Liikennevirasto
 • Liikenteen turvallisuusvirasto
 • Elintarviketurvallisuusvirasto
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sekä
 • kaikki ministeriöt

Vaaratiedote välitetään radiossa ja televisiossa suomeksi ja ruotsiksi

Vaaratiedote välitetään väestölle tiedoksi radiossa ja myös televisiossa, jos vaaratiedotteen antanut viranomainen niin päättää. Kaikki vaaratiedotteet julkaistaan Ylen Teksti-tv:n sivulla 112.

Radion kautta vaaratiedote voidaan antaa alueellisena. Televisiossa vaaratiedote lähetetään aina valtakunnallisesti.

Vaaratiedote annetaan aina suomeksi ja ruotsiksi. Jos vaaratilanne tai sen seuraukset kohdistuvat saamelaisten kotiseutualueelle, tiedote on annettava myös saamen kielellä.

Yleisradiolla sekä kaupallisilla radioyhtiöillä ja televisioyhtiöillä on velvoite välittää vaaratiedotteita.

Vaaratiedoteopas ohjeistaa vaaratiedotteen laatimiseen

Vaaratiedoteopas antaa viranomaisille ohjeita vaaratiedotteen laatimiseen ja lähettämiseen. Vaaratiedotteesta säädetään vaaratiedotelaissa.

Vaaratiedoteopas | SM julkaisu 1/2013

 

Lisätietoja

Janne Koivukoski, valmiusjohtaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja varautuminen 0295488420   etunimi.sukunimi@intermin.fi