Kampanjat parantavat ihmisten turvallisuustaitoja

Ensisijainen vastuu onnettomuuksien ehkäisystä sekä omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta huolehtimisesta on jokaisella itsellään. Pelastustoimen turvallisuuskampajoinnin tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt osaavat ympäristöissään ja toiminnassaan ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuuden kohdatessa.

Sisäministeriö ja pelastuslaitokset ovat mukana useissa kampanjoissa.

NouHätä-kampanja

8.-luokkalaisten valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Käytännön kampanjatyötä koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

www.nouhata.fi

Paloturvallisuusviikko

Marraskuun lopussa vietettävän Paloturvallisuusviikon tarkoituksena on parantaa kaikkien paloturvallisuutta ja paloturvallisuustaitoja. Viikon aikana voi osallistua Päivä paloasemalla -tapahtumaan, tehdä Oman paloharjoituksen ja Palovaroitinpäivänä 1.12. vaihtaa palovaroittimeen uudet paristot. Viikon koordinoinnista vastaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

www.paloturvallisuusviikko.fi

112-päivä

112-päivä 11.2. aloittaa eri turvallisuustoimijoiden yhteisen kampanjaviikon, jolla kiinnitetään huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, vapaa-ajalla ja töissä.

www.112-paiva.fi

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke tuottaa ja jakaa tietoa tapaturmien ehkäisystä väestölle. Hanke vastaa myös koko väestölle suunnattujen turvallisuuskampanjoiden Pysy pystyssä -kampanjan ja Tapaturmapäivän toteuttamisen koordinoinnista.

Tapaturmapäivä

Tapaturmapäivää vietetään, kun 13. päivä osuu perjantaille. Tapaturmapäivä nostaa esiin keinoja, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.

www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva

Pysy pystyssä -kampanja

Kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Pystyssä pysymisen seitsemän askelta auttavat ehkäisemään liukastumisia ja niistä aiheutuvia loukkaantumisia

www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa