Väestönsuojelulla autetaan siviiliväestöä

Sisäministeriö johtaa ja koordinoi väestönsuojelun kansallisia järjestelyitä. Pelastustoimen vastuulla on toimialaansa kuuluvat väestönsuojelutehtävät valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Väestönsuojelun tarkoituksena on

  • siviiliväestön suojelu aseellisen hyökkäyksen vaaroilta
  • auttaa väestöä selviytymään aseellisen hyökkäyksen välittömiltä vaikutuksilta
  • luoda välttämättömät edellytykset eloonjäämiselle.

Väestönsuojeluun turvaudutaan lähinnä sodan tai sodan uhkan aikana, mutta myös hyvin vakava suuronnettomuus, lähinnä säteilytilanne, voi käynnistää väestönsuojelun.

Varoittaminen ja evakuointi ovat väestönsuojelutehtäviä

Väestönsuojelutehtäviä ovat muun muassa väestön varoittaminen, evakuointi ja suojaaminen väestönsuojiin, sammutus- ja pelastustoiminta sekä lääkintähuolto. Pelastustoimen rinnalla väestönsuojelusta vastaavat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä normaalioloissakin.

Viranomaisten voimavaroja voidaan valmiuslain nojalla poikkeusoloissa täydentää määräämällä lisähenkilöstöä sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviin sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviin.

Väestönsuojelulla on kansainvälisin sopimuksin määritelty erityinen asema. Väestönsuojeluhenkilöstö, -materiaali ja -tilat nauttivat erityistä suojelua aseellisissa konflikteissa. Väestönsuojelun tunnuksena käytetään sinistä tasasivuista kolmiota oranssilla pohjalla.

Lisätietoja

Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos/Regeringsråd 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Lainsäädäntö ja ohjaus 0295488422