Aselainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti

Ampuma-aselaissa ja ampumaratalaissa säädetään muun muassa aseluvan saamisen edellytyksistä, aseiden säilyttämisestä, niiden keräämisestä ja ampumaradan ylläpitämisestä.

Tavoitteena on, että aseharrastamiseen liittyvät lupamenettelyt ovat mahdollisimman sujuvia ja joustavia aseturvallisuudesta tinkimättä.

Käynnissä olevat lakihankkeet

Ampuma-aseiden lupaprosessia on tarkoitus joustavoittaa esimerkiksi sähköistä asiointia lisäämällä. Tavoitteena on muun muassa, että aselupahakemuksen voisi jatkossa panna vireille sähköisesti ja, että kotipaikkasidonnaisuudesta luovuttaisiin. Hankkeen toimikausi on 3.12.2015 -31.12.2016.

Ampuma-aseiden turvakaappistandardia päivitetään muuttamalla turvakaapista annettua asetusta. Hankkeen toimikausi 11.4.2016–31.12.2016.

Merkittävimmät viime vuosien lakimuutokset

Aseturvallisuutta on parannettu uudella ampumaratalailla ja aseiden säilytykseen liittyvillä uusilla säädöksillä, jotka tulivat voimaan 1.12.2015.

Ampuma-aselakiin on lisätty viittaus Euroopan komission niin sanottuun deaktivointiasetukseen, jolla halutaan varmistaa, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioissa 8.4.2016 lähtien.

Ampuma-aselain vuonna 2011 voimaan tulleella muutoksella tiukennettiin käsiaseiden luvansaannin edellytyksiä sekä tehostettiin luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvontaa.

Lisätietoja

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
SM, Poliisiosasto, Suunnitteluyksikkö 0295488591