Inledande av ärenden

Inledande av ett ärende vid inrikesministeriet Med denna blankett kan du inleda ett ärende vid ministeriet. Meddela din e-postadress om du vill bli informerad om ärendenumret efter att ärendet inletts.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.