Kanslichef

Inrikesministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen. Till kanslichef har utnämnts Ilkka Salmi som inleder sitt arbete den 1 juli 2018. Fram till utgången av juni är räddningsöverdirektör Esko Koskinen tf. kanslichef.

Kanslichefens uppgift är att bistå ministern i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Kanslichefen leder ministeriets strategiska planering, samordnar genomförandet av strategin, svarar för den interna övervakningen samt biträder ministern i att planera, genomföra och övervaka vittomfattande ärenden samt leder resultatstyrningen inom förvaltningsområdet.

Kontaktinformation
sekreterare Annamaija Vihervirta, 029 541 8804

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Annamaija Vihervirta, Kansliapäällikön sihteeri 
Inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295418804   förnamn.efternamn@intermin.fi