Kanslichef

Inrikesministeriets högsta ämbetsman är kanslichef.

Kanslichefen leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet. Kanslichefen ansvarar för ministeriets verksamhet och ser till att dess uppgifter sköts framgångsrikt. Dessutom svarar kanslichefen bland annat för kvaliteten på lagberedningen och ansvarar för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den.

Kontaktinformation
sekreterare Annamaija Vihervirta, 029 541 8804

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Annamaija Vihervirta, Kansliapäällikön sihteeri 
Inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295418804   förnamn.efternamn@intermin.fi