Projekt och lagberedning

Dessa sidor innehåller en samling av de viktigaste projekt och program som pågår vid inrikesministeriet.

Statsrådets projektregister (på finska) innehåller också information om projekt som pågår vid ministeriet.

Projektberedningen sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på finska.

Genomförandet av regeringsprogrammet | statsrådets webbplats

Inrikesministeriets lagstiftningsplan 2017-2021, lägesöversikt maj 2017

Aktuella projekt