Sisäisen turvallisuuden strategia

SM030:00/2016 Projekt

Hankkeen tehtävänä on valmistella sisäisen turvallisuuden strategia, jossa määritellään sisäisen turvallisuuden strategiset linjaukset ja painopisteet perustuen laajaan turvallisuusnäkökulmaan. Varsinaisen sisäisen turvallisuuden strategian lisäksi hanke tuottaa strategisen toimenpideohjelman, joka jakaantuu ratkaisukeskeisiin kokonaisuuksiin.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM030:00/2016

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 23.8.2016 – 28.4.2017

Datum för tillsättande 23.8.2016

Mål och resultat

Sisäisen turvallisuuden selonteon ja strategian keskeisin tavoite on varmistaa viranomaistoiminnan kivijalan kestävyys, jotta aitoa kumppanuutta voidaan rakentaa sisäisen turvallisuuden edistämiseksi koko yhteiskunnan kanssa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityksen ja laaja-alaisen sisäisen turvallisuuden strategian laadinnan yhteydessä tullaan käsittelemään turvallisuusviranomaisten yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden alue- ja paikallishallinnon roolia sisäisen turvallisuuden toimijoina.

Sammandrag

Hankkeen tehtävänä on valmistella sisäisen turvallisuuden strategia, jossa määritellään sisäisen turvallisuuden strategiset linjaukset ja painopisteet perustuen laajaan turvallisuusnäkökulmaan. Varsinaisen sisäisen turvallisuuden strategian lisäksi hanke tuottaa strategisen toimenpideohjelman, joka jakaantuu ratkaisukeskeisiin kokonaisuuksiin.

Utgångspunkter

Sisäisen turvallisuuden strategia on hallituksen keskeisin asiakirja tulevaisuuden sisäisen turvallisuuden määrittämiseksi. Strategia-asiakirja määrittää sen polun ja ne toimenpiteet, joilla Suomesta tulee maailman turvallisin maa asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Tulevaisuuden sisäinen turvallisuus edellyttää syvää ja sitoutunutta yhteistyötä niin eri viranomaisten kuin kansalaisjärjestöjen, lähiyhteisöjen, elinkeinoelämän ja lukuisten muiden toimijoiden kesken.