Tiedustelulainsäädäntö


Tiedustelulainsäädäntö
Hankenumero

SM047:00/2015

Asettaja

Sisäministeriö
Poliisiosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Thu Oct 01 00:00:00 EEST 2015

Toimikausi/aikataulu

Thu Oct 01 00:00:00 EEST 2015 - Tue Feb 28 00:00:00 EET 2017

Yhteyshenkilö

Marko Meriniemi, lainsäädäntöneuvos, 0295 488 561

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, jolla luotaisiin säädösperusta ulkomaanhenkilötiedustelulle,tietojärjestelmätiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle. Sisäministeriö selvittää ja arvioi suojelupoliisin salaisten tiedonhankintakeinojen toimivuutta ja riittävyyttä sekä erilaisia tedustelutiedon hankintakeinoja vaihtoehtoineen. Samassa yhteydessä valmistellaan muut tarvittavat ehdotukset hankkeeseen liittän lainsäädännön muutoksiksi.

Tavoitteet

Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen.

Tausta

Sisäministeriö asetti suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän. Sen 24.9.20L4 julkaistussa loppuraportissa (Suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti, Sisäministeriön julkaisu2S/2Ol4l todetaan,
että jos suojelupoliisin tehtäviä ja toimivaltuuksia kehitetään merkittävästi tiedustelullisempaan suuntaan, syntyy
tarve ulkoisen laillisuusvalvonnan ja parlamentaarisen valvonnan muotojen uudistamiselle. Kyse voisi olla esimerkiksi uusien tuomioistuinlupien edellyttämisestä ja erityisen parlamentaarisen valvontaelimen perustamisesta. Jos
suojelupoliisin toiminnan ulkomaantiedustelullisten elementtien merkitys edelleen kasvaa, tulisi siviilitiedustelun ja sotilastiedustelun tehtävien ja toimivaltuuksien sääntelyn, ohjauksen ja valvonnan kehittämisen olla toisensa huomioon ottavaa. Edelleen työryhmän loppuraportissa todetaan, että jos suojelupoliisin tiedustelullisia toimivaltuuksia lisätään, tulisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi harkita suojelupoliisin esitutkintatehtävien
ja -toimivaltuuksien rajoittamista. Suojelupoliisi voisi osallistua edelleenkin tarpeen mukaan esitutkintaan asiantuntijaviranomaisen ominaisuudessa.

Kustannukset ja rahoitus

Hanke toteutetaan virkatyönä eikä kokouspalkkioita makseta. Kukin organisaatio vastaa edustajiensa matka- ja muista kuluista. Valtionhallinnon ulkopuoliselle asiantuntijalle voidaan maksaa erillinen palkkio, jonka sisäministeriö hyväksyy.Muut mahdolliset kustannukset maksetaan momentilta 26.01.01. Hankkeeseen käytettävä työaikaja muut kulut kirjataan toiminto-seurantakohteelle 2000 520 100. Palkkauksista, asiantuntijapalkkioista ja muista sopimuksista on tehtävä erillinen sisäministeriön päätös.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hanke pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle samassa aikataulussa puolustusministeriön sotilastiedustelua koskevan lainsäädäntöhankkeen kanssa. Puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön asettamien hankkeiden puheenjohtajistot koordinoivat hankkeiden työtä. Sisäministeriöstä koordinaatiotyöhön osallistuu
poliisiosaston lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Lisätiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmään (SMDno-2015-1509)

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Sisäministeri, Kansliapäällikkö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ruotsalainen Seppo ylitarkastaja suojelupoliisi Henkilökohtainen varajäsen
Tompuri Juha rikoskomisario Poliisihallitus Henkilökohtainen varajäsen
Lavikkala Marko turvallisuuspäällikkö valtioneuvoston kanslia Henkilökohtainen varajäsen
Välimaa Asko ylijohtaja oikeusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Salolainen Pertti kansanedustaja eduskunta Henkilökohtainen varajäsen
Kiuru Krista kansanedustaja Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Henkilökohtainen varajäsen
Parviainen Olli-Poika kansanedustaja Vihreä liitto r.p. Henkilökohtainen varajäsen
Mustajärvi Markus Henkilökohtainen varajäsen
Jääskeläinen Jouko kansanedustaja eduskunta Henkilökohtainen varajäsen
Honkanen Kosti Hallitussihteeri puolustusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Linderborg Karl rikostarkastaja Keskusrikospoliisi Henkilökohtainen varajäsen
Viitanen Marko poliisijohtaja sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Henriksson Anna-Maja erityisavustaja valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kolstela Olli apulaispäällikkö suojelupoliisi Henkilökohtainen varajäsen
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Vastuuhenkilö
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Valmistelija
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Tolppanen Maria Kansanedustaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Henkilökohtainen varajäsen
Mäkelä Jani kansanedustaja eduskunta Henkilökohtainen varajäsen

Parlamentaarinen seurantaryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Tölli Tapani Kansanedustaja eduskunta Puheenjohtaja
Raatikainen Mika kansanedustaja Perussuomalaiset r.p. Jäsen
Kantola Ilkka kansanedustaja Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Jäsen
Räsänen Päivi kansanedustaja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Jäsen
Aaltomaa Kauko osastopäällikkö sisäministeriö, poliisiosasto Asiantuntija
Laitinen Katriina poliisosaston lainsäädäntöjohtaja sisäministeriö Asiantuntija
Nordström Hanna lainsäädäntöjohtaja puolustusministerio Asiantuntija
Junttila Timo yksikön johtaja puolustusministeriö Asiantuntija
Välimaa Asko ylijohtaja oikeusministeriö Asiantuntija
Manninen Sami lainsäädäntöjohtaja oikeusministeriö Asiantuntija
Sjöblom Jan ylitarkastaja suojelupoliisi Sihteeri
Rantala Olli-Pekka Viestintäneuvos, yksikön päällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntija
Haglund Carl kansanedustaja RKP, Suomen ruotsalainen kansanpuolue Jäsen
Paloniemi Aila kansanedustaja Keskustapuolue Jäsen
Pelkonen Jaana Kansanedustaja Kokoomus Jäsen
Kasvi Jyrki kansanedustaja Vihreät Jäsen
Andersson Li kansanedustaja Vasemmisto Jäsen
Andersson Li Kansanedustaja Vasemmisto Jäsen
Herriksson Anna-Maja kansanedustaja Ruotsalainen kansanpuolue Jäsen
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisäministeriö Asiantuntija
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Sihteeri

Työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kanerva Janne lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Jäsen
Junttila Timo yksikön johtaja puolustusministeriö Jäsen
Pelttari Antti poliisineuvos Suojelupoliisi Jäsen
Määttä Ari rikostarkastaja Keskusrikospoliisi Jäsen
Aaltomaa Kauko osastopäällikkö sisäministeriö, poliisiosasto Puheenjohtaja
Koivisto Niina poliisitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Linderborg Karl rikostarkastaja Keskusrikospoliisi Jäsen
Vilkkonen Laura osastopäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntija
Susi Mika asiantuntija Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Asiantuntija
Ylitalo Jari turvallisuusjohtaja valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Rantala-Engberg Pia suurlähettiläs ulkoministeriö Asiantuntija
Kari Martti J. eversti Pääesikunnan tiedusteluosasto Asiantuntija
Ristola Juhapekka osastopäällikkö, ylijohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntija
Mäkinen Kari Hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Koskela Anne hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Hannonen Niina neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Melender Minna Pääsihteeri Asianajajaliitto Jäsen
Lång Jukka asianajaja Asianajajaliitto Jäsen
Viitanen Marko poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Laitinen Katriina lainsäädäntöjohtaja sisäministeriö Varapuheenjohtaja
Knape Petri poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Hulkkonen Minna oikeudellinen neuvonantaja Tasavallan presidentin kanslia Jäsen

Sihteeristö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sjöblom Jan ylitarkastaja suojelupoliisi Jäsen
Kerttula Timo lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Jäsen
Nieminen Jarkko ylitarkastaja sisäministeriö Jäsen
Laitinen Katriina lainsäädäntöjohtaja sisäministeriö Puheenjohtaja
Kajantie Sari järjestelmäasiantuntija Suojelupoliisi Jäsen
Heikkola Heli erityisasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Knape Petri poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Varapuheenjohtaja
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

89 asiakirjaa


 1. Lausunto

  Thu Aug 31 00:00:00 EEST 2017  Korkein oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/417988/LAUSUNTO_20170918093851_417988.pdf


 2. Lausunto

  Sun Jul 30 00:00:00 EEST 2017  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/414771/LAUSUNTO_20170703095854_414771.pdf


 3. Lausunto

  Fri Jun 30 00:00:00 EEST 2017  KRP
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/414773/LAUSUNTO_20170703100137_414773.pdf


 4. Lausunto

  Fri Jun 30 00:00:00 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415163/LAUSUNTO_20170705095231_415163.pdf


 5. Lausunto

  Thu Jun 29 00:00:00 EEST 2017  Google
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415613/LAUSUNTO_20170807090954_415613.pdf


 6. Lausunto

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Suomen Lakimiesliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/414120/LAUSUNTO_20170622071520_414120.docx


 7. Lausunto

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Keskuskauppakamari
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/414240/LAUSUNTO_20170626085936_414240.pdf


 8. Lausunto

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017  Tasavallan Presidentin Kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/414239/LAUSUNTO_20170626085705_414239.pdf


 9. Lausunto

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/413887/LAUSUNTO_20170620115021_413887.pdf


 10. Lausunto

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Microsoft Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/413883/LAUSUNTO_20170620113613_413883.pdf


 11. Lausunto

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Suojelupoliisi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/413885/LAUSUNTO_20170620114000_413885.pdf


 12. Lausunto

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Tulli
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/413886/LAUSUNTO_20170620114912_413886.pdf


 13. Lausunto

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Patria Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415047/LAUSUNTO_20170704112435_415047.pdf


 14. Lausunto

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Suomen Asianajajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/417993/LAUSUNTO_20170918094330_417993.pdf


 15. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/414730/LAUSUNTO_20170703064519_414730.pdf


 16. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Anu Virtanen
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415064/LAUSUNTO_20170704120718_415064.pdf


 17. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  FISC ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415119/LAUSUNTO_20170705073206_415119.pdf


 18. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Suomen Internet-yhdistys, SIY ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415120/LAUSUNTO_20170705073755_415120.pdf


 19. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Puolustusministeriö, PLM
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415125/LAUSUNTO_20170705074706_415125.pdf


 20. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Suomen Sadankomitea ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415126/LAUSUNTO_20170705074947_415126.pdf


 21. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415127/LAUSUNTO_20170705075228_415127.pdf


 22. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  CSC-Tieteen tietotekniikankeskus Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415128/LAUSUNTO_20170705075445_415128.pdf


 23. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  F-Secure
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415129/LAUSUNTO_20170705075653_415129.pdf


 24. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Oikeuskanslerinvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415130/LAUSUNTO_20170705075826_415130.pdf


 25. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415150/LAUSUNTO_20170705085700_415150.pdf


 26. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Oikeustoimittajat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415151/LAUSUNTO_20170705085944_415151.pdf


 27. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415152/LAUSUNTO_20170705090155_415152.pdf


 28. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Teknologiateollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415153/LAUSUNTO_20170705090937_415153.pdf


 29. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Eduskunnan oikeusasiamies
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415154/LAUSUNTO_20170705091137_415154.pdf


 30. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Electronic Frontier Finland ry Effi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415155/LAUSUNTO_20170705091448_415155.pdf


 31. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415156/LAUSUNTO_20170705091924_415156.pdf


 32. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Internet-käyttäjät ikuisesti - IKI ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415157/LAUSUNTO_20170705092405_415157.pdf


 33. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Piraattipuolue r.p.
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415159/LAUSUNTO_20170705092932_415159.pdf


 34. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Ohjelmistoyrittäjät ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415160/LAUSUNTO_20170705093139_415160.pdf


 35. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Amnesty International Suomen osasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415161/LAUSUNTO_20170705093333_415161.pdf


 36. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Medialiitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415162/LAUSUNTO_20170705094805_415162.pdf


 37. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Tieto OYj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415190/LAUSUNTO_20170706061904_415190.pdf


 38. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Viestintävirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415197/LAUSUNTO_20170706093659_415197.pdf


 39. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  HJR Harp Consultin
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415198/LAUSUNTO_20170706094720_415198.PDF


 40. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/413966/LAUSUNTO_20170621060914_413966.pdf


 41. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Suomen Keskusta rp
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415103/LAUSUNTO_20170705071928_415103.pdf


 42. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Korkein hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415105/LAUSUNTO_20170705072529_415105.pdf


 43. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Suomen Erillisverkot
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415106/LAUSUNTO_20170705072721_415106.pdf


 44. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Nixu Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415107/LAUSUNTO_20170705073006_415107.pdf


 45. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Ulkoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415124/LAUSUNTO_20170705074115_415124.pdf


 46. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Valtakunnansyyttäjänvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415101/LAUSUNTO_20170705071441_415101.pdf


 47. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415102/LAUSUNTO_20170705071714_415102.pdf


 48. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Maahanmuuttovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415097/LAUSUNTO_20170705070508_415097.pdf


 49. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Puolustusminsteriö, turvallisuuskomitean sihteeristö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415098/LAUSUNTO_20170705070703_415098.pdf


 50. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Martin Scheinin
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415099/LAUSUNTO_20170705070950_415099.pdf


 51. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Vasemmistoliitto rp
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415100/LAUSUNTO_20170705071154_415100.pdf


 52. Lausunto

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415096/LAUSUNTO_20170705070135_415096.pdf


 53. Lausunto

  Fri Jun 09 00:00:00 EEST 2017  Vihreä eduskuntaryhmä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415095/LAUSUNTO_20170705065852_415095.pdf


 54. Lausunto

  Thu Jun 08 00:00:00 EEST 2017  Helsingin käräjäoikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415093/LAUSUNTO_20170705065343_415093.pdf


 55. Lausunto

  Thu Jun 08 00:00:00 EEST 2017  Suomen Journalistiliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415094/LAUSUNTO_20170705065601_415094.pdf


 56. Lausunto

  Wed Jun 07 00:00:00 EEST 2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415050/LAUSUNTO_20170704113409_415050.pdf


 57. Lausunto

  Wed Jun 07 00:00:00 EEST 2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415092/LAUSUNTO_20170705065048_415092.pdf


 58. Lausunto

  Tue Jun 06 00:00:00 EEST 2017  Helsingin hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415091/LAUSUNTO_20170705064848_415091.pdf


 59. Lausunto

  Mon Jun 05 00:00:00 EEST 2017  Vaasan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415090/LAUSUNTO_20170705064039_415090.pdf


 60. Lausunto

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415087/LAUSUNTO_20170705062950_415087.pdf


 61. Lausunto

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Itä-Suomen hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415088/LAUSUNTO_20170705063219_415088.pdf


 62. Lausunto

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415089/LAUSUNTO_20170705063650_415089.pdf


 63. Lausunto

  Wed May 31 00:00:00 EEST 2017  Hämeenlinnan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415086/LAUSUNTO_20170705062536_415086.pdf


 64. Lausunto

  Fri May 19 00:00:00 EEST 2017  Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415068/LAUSUNTO_20170704123213_415068.pdf


 65. Lausunto

  Wed May 17 00:00:00 EEST 2017  Ålands tingsrätt
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/415085/LAUSUNTO_20170705054024_415085.pdf


 66. Lausuntopyyntö

  Mon Apr 24 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/410169/LAUSUNTOPYYNTO_20170426050802_410169.pdf


 67. Työryhmä; jäsenen vaihdos VM

  Fri Dec 16 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/262402/PAATOS_20161216101808_262402.pdf


 68. Sihteeristö; jäsenen nimeäminen SM

  Mon Dec 12 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/262181/PAATOS_20161212111451_262181.pdf


 69. Parlamentaarisen seurantaryhmän toimikauden jatkaminen

  Thu Dec 08 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/262166/PAATOS_20161212071734_262166.pdf


 70. Hankkeen toimikauden jatkaminen

  Wed Dec 07 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/262167/PAATOS_20161212073352_262167.pdf


 71. Työryhmä; jäsenmuutokset; SM

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/259103/PAATOS_20161026095443_259103.pdf


 72. Seurantaryhmä; pysyvän asiantuntijan nimeäminen SM

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/259134/PAATOS_20161027074430_259134.pdf


 73. Työryhmä; jäsenmuutokset SM

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/262157/PAATOS_20161212071001_262157.pdf


 74. Työryhmä; jäsenen vaihdos LVM

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/262158/PAATOS_20161212071243_262158.pdf


 75. Sihteeristö; varapuheenjohtajan vaihdos SM

  Wed Sep 28 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258506/PAATOS_20161006070008_258506.pdf


 76. Työryhmä; varapuheenjohtajan vaihdos SM

  Mon Sep 19 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258505/PAATOS_20161006064754_258505.pdf


 77. Seurantaryhmä; jäsenen vaihdos PS

  Thu Sep 15 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258380/PAATOS_20161003103132_258380.pdf


 78. Seurantaryhmä; jäsenen vaihdos RKP

  Thu Sep 15 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258383/PAATOS_20161003104034_258383.pdf


 79. Seurantaryhmä; jäsenen muutosesitys RKP

  Tue Sep 13 00:00:00 EEST 2016  RKP
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258382/ESITYS_20161003103911_258382.pdf


 80. Seurantaryhmä; jäsenen muutosesitys PS

  Tue Sep 06 00:00:00 EEST 2016  PS
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258379/ESITYS_20161003102956_258379.pdf


 81. Jäsenen muutosesitys, POL-2015-12809

  Tue Mar 15 00:00:00 EET 2016  Poliisihallitus POHA
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/250952/ESITYS_20160316063752_250952.pdf


 82. Työryhmä; jäsenen vaihdos PLM

  Mon Feb 22 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258377/PAATOS_20161003101422_258377.pdf


 83. Työryhmä; jäsenen muutosesitys PLM

  Thu Feb 18 00:00:00 EET 2016  Puolustusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258376/ESITYS_20161003100932_258376.pdf


 84. Työryhmä; jäsenen vaihdos LVM

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258374/PAATOS_20161003100253_258374.pdf


 85. Tiedustelun parlamentaarinen seurantaryhmä

  Thu Dec 10 00:00:00 EET 2015  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/246682/ASETTAMISPAATOS_20151217115552_246682.pdf


 86. Työryhmä; jäsenen muutosesitys LVM

  Mon Dec 07 00:00:00 EET 2015  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 87. Työryhmä; jäsenen vaihdos AA-liitto

  Wed Nov 04 00:00:00 EET 2015  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/258378/PAATOS_20161003101636_258378.pdf


 88. Asettamispäätös

  Thu Oct 01 00:00:00 EEST 2015  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/243836/ASETTAMISPAATOS_20151009091729_243836.pdf


 89. Nimeämispyyntö

  Thu Sep 10 00:00:00 EEST 2015  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/243945/KIRJE_20151012120638_243945.pdf

 1. Lausuntotiivistelmä

    sisäministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/417371/JULKAISU_20170907100055_417371.pdf