Tiedustelulainsäädäntö


Tiedustelulainsäädäntö
Hankenumero

SM047:00/2015

Asettaja

Sisäministeriö
Poliisiosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Thu Oct 01 00:00:00 EEST 2015

Toimikausi/aikataulu

Thu Oct 01 00:00:00 EEST 2015 - Tue Feb 28 00:00:00 EET 2017

Yhteyshenkilö

Marko Meriniemi, lainsäädäntöneuvos, 0295 488 561

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, jolla luotaisiin säädösperusta ulkomaanhenkilötiedustelulle,tietojärjestelmätiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle. Sisäministeriö selvittää ja arvioi suojelupoliisin salaisten tiedonhankintakeinojen toimivuutta ja riittävyyttä sekä erilaisia tÍedustelutiedon hankintakeinoja vaihtoehtoineen. Samassa yhteydessä valmistellaan muut tarvittavat ehdotukset hankkeeseen liittän lainsäädännön muutoksiksi.

Tavoitteet

Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen.

Tausta

Sisäministeriö asetti suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän. Sen 24.9.20L4 julkaistussa loppuraportissa (Suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti, Sisäministeriön julkaisu2S/2Ol4l todetaan,
että jos suojelupoliisin tehtäviä ja toimivaltuuksia kehitetään merkittävästi tiedustelullisempaan suuntaan, syntyy
tarve ulkoisen laillisuusvalvonnan ja parlamentaarisen valvonnan muotojen uudistamiselle. Kyse voisi olla esimerkiksi uusien tuomioistuinlupien edellyttämisestä ja erityisen parlamentaarisen valvontaelimen perustamisesta. Jos
suojelupoliisin toiminnan ulkomaantiedustelullisten elementtien merkitys edelleen kasvaa, tulisi siviilitiedustelun ja sotilastiedustelun tehtävien ja toimivaltuuksien sääntelyn, ohjauksen ja valvonnan kehittämisen olla toisensa huomioon ottavaa. Edelleen työryhmän loppuraportissa todetaan, että jos suojelupoliisin tiedustelullisia toimivaltuuksia lisätään, tulisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi harkita suojelupoliisin esitutkintatehtävien
ja -toimivaltuuksien rajoittamista. Suojelupoliisi voisi osallistua edelleenkin tarpeen mukaan esitutkintaan asiantuntijaviranomaisen ominaisuudessa.

Kustannukset ja rahoitus

Hanke toteutetaan virkatyönä eikä kokouspalkkioita makseta. Kukin organisaatio vastaa edustajiensa matka- ja muista kuluista. Valtionhallinnon ulkopuoliselle asiantuntijalle voidaan maksaa erillinen palkkio, jonka sisäministeriö hyväksyy.Muut mahdolliset kustannukset maksetaan momentilta 26.01.01. Hankkeeseen käytettävä työaikaja muut kulut kirjataan toiminto-seurantakohteelle 2000 520 100. Palkkauksista, asiantuntijapalkkioista ja muista sopimuksista on tehtävä erillinen sisäministeriön päätös.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hanke pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle samassa aikataulussa puolustusministeriön sotilastiedustelua koskevan lainsäädäntöhankkeen kanssa. Puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön asettamien hankkeiden puheenjohtajistot koordinoivat hankkeiden työtä. Sisäministeriöstä koordinaatiotyöhön osallistuu
poliisiosaston lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Lisätiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmään (SMDno-2015-1509)

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Sisäministeri, Kansliapäällikkö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ruotsalainen Seppo ylitarkastaja suojelupoliisi Henkilökohtainen varajäsen
Tompuri Juha rikoskomisario Poliisihallitus Henkilökohtainen varajäsen
Lavikkala Marko turvallisuuspäällikkö valtioneuvoston kanslia Henkilökohtainen varajäsen
Välimaa Asko ylijohtaja oikeusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Salolainen Pertti kansanedustaja eduskunta Henkilökohtainen varajäsen
Kiuru Krista kansanedustaja Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Henkilökohtainen varajäsen
Parviainen Olli-Poika kansanedustaja Vihreä liitto r.p. Henkilökohtainen varajäsen
Mustajärvi Markus Henkilökohtainen varajäsen
Jääskeläinen Jouko kansanedustaja eduskunta Henkilökohtainen varajäsen
Honkanen Kosti Hallitussihteeri puolustusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Linderborg Karl rikostarkastaja Keskusrikospoliisi Henkilökohtainen varajäsen
Viitanen Marko poliisijohtaja sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Tolppanen Maria Kansanedustaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Henkilökohtainen varajäsen
Henriksson Anna-Maja erityisavustaja valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kolstela Olli apulaispäällikkö suojelupoliisi Henkilökohtainen varajäsen
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Vastuuhenkilö
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Valmistelija
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö

Parlamentaarinen seurantaryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Tölli Tapani Kansanedustaja eduskunta Puheenjohtaja
Raatikainen Mika kansanedustaja Perussuomalaiset r.p. Jäsen
Kantola Ilkka kansanedustaja Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Jäsen
Räsänen Päivi kansanedustaja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Jäsen
Aaltomaa Kauko osastopäällikkö sisäministeriö, poliisiosasto Asiantuntija
Laitinen Katriina poliisosaston lainsäädäntöjohtaja sisäministeriö Asiantuntija
Nordström Hanna lainsäädäntöjohtaja puolustusministerio Asiantuntija
Junttila Timo yksikön johtaja puolustusministeriö Asiantuntija
Välimaa Asko ylijohtaja oikeusministeriö Asiantuntija
Manninen Sami lainsäädäntöjohtaja oikeusministeriö Asiantuntija
Sjöblom Jan ylitarkastaja suojelupoliisi Sihteeri
Rantala Olli-Pekka Viestintäneuvos, yksikön päällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntija
Haglund Carl kansanedustaja RKP, Suomen ruotsalainen kansanpuolue Jäsen
Paloniemi Aila kansanedustaja Keskustapuolue Jäsen
Pelkonen Jaana Kansanedustaja Kokoomus Jäsen
Kasvi Jyrki kansanedustaja Vihreät Jäsen
Andersson Li kansanedustaja Vasemmisto Jäsen
Andersson Li Kansanedustaja Vasemmisto Jäsen
Herriksson Anna-Maja kansanedustaja Ruotsalainen kansanpuolue Jäsen
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisäministeriö Asiantuntija
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Sihteeri

Työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kanerva Janne lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Jäsen
Junttila Timo yksikön johtaja puolustusministeriö Jäsen
Pelttari Antti poliisineuvos Suojelupoliisi Jäsen
Määttä Ari rikostarkastaja Keskusrikospoliisi Jäsen
Aaltomaa Kauko osastopäällikkö sisäministeriö, poliisiosasto Puheenjohtaja
Koivisto Niina poliisitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Linderborg Karl rikostarkastaja Keskusrikospoliisi Jäsen
Vilkkonen Laura osastopäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntija
Susi Mika asiantuntija Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Asiantuntija
Ylitalo Jari turvallisuusjohtaja valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Rantala-Engberg Pia suurlähettiläs ulkoministeriö Asiantuntija
Kari Martti J. eversti Pääesikunnan tiedusteluosasto Asiantuntija
Ristola Juhapekka osastopäällikkö, ylijohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntija
Mäkinen Kari Hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Koskela Anne hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Hannonen Niina neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Melender Minna Pääsihteeri Asianajajaliitto Jäsen
Lång Jukka asianajaja Asianajajaliitto Jäsen
Viitanen Marko poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Laitinen Katriina lainsäädäntöjohtaja sisäministeriö Varapuheenjohtaja
Knape Petri poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Hulkkonen Minna oikeudellinen neuvonantaja Tasavallan presidentin kanslia Jäsen

Sihteeristö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sjöblom Jan ylitarkastaja suojelupoliisi Jäsen
Kerttula Timo lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Jäsen
Nieminen Jarkko ylitarkastaja sisäministeriö Jäsen
Laitinen Katriina lainsäädäntöjohtaja sisäministeriö Puheenjohtaja
Kajantie Sari järjestelmäasiantuntija Suojelupoliisi Jäsen
Heikkola Heli erityisasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Knape Petri poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Meriniemi Marko lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Varapuheenjohtaja
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

24 asiakirjaa


 1. Lausuntopyyntö

  Mon Apr 24 00:00:00 EEST 2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/410169/LAUSUNTOPYYNTO_20170426050802_410169.pdf


 2. Työryhmä; jäsenen vaihdos VM

  Fri Dec 16 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Sihteeristö; jäsenen nimeäminen SM

  Mon Dec 12 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Parlamentaarisen seurantaryhmän toimikauden jatkaminen

  Thu Dec 08 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Hankkeen toimikauden jatkaminen

  Wed Dec 07 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Työryhmä; jäsenmuutokset; SM

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Seurantaryhmä; pysyvän asiantuntijan nimeäminen SM

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Työryhmä; jäsenmuutokset SM

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Työryhmä; jäsenen vaihdos LVM

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Sihteeristö; varapuheenjohtajan vaihdos SM

  Wed Sep 28 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Työryhmä; varapuheenjohtajan vaihdos SM

  Mon Sep 19 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Seurantaryhmä; jäsenen vaihdos PS

  Thu Sep 15 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Seurantaryhmä; jäsenen vaihdos RKP

  Thu Sep 15 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Seurantaryhmä; jäsenen muutosesitys RKP

  Tue Sep 13 00:00:00 EEST 2016  RKP
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Seurantaryhmä; jäsenen muutosesitys PS

  Tue Sep 06 00:00:00 EEST 2016  PS
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Jäsenen muutosesitys, POL-2015-12809

  Tue Mar 15 00:00:00 EET 2016  Poliisihallitus POHA
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/250952/ESITYS_20160316063752_250952.pdf


 17. Työryhmä; jäsenen vaihdos PLM

  Mon Feb 22 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Työryhmä; jäsenen muutosesitys PLM

  Thu Feb 18 00:00:00 EET 2016  Puolustusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Työryhmä; jäsenen vaihdos LVM

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Tiedustelun parlamentaarinen seurantaryhmä

  Thu Dec 10 00:00:00 EET 2015  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/246682/ASETTAMISPAATOS_20151217115552_246682.pdf


 21. Työryhmä; jäsenen muutosesitys LVM

  Mon Dec 07 00:00:00 EET 2015  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. Työryhmä; jäsenen vaihdos AA-liitto

  Wed Nov 04 00:00:00 EET 2015  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. Asettamispäätös

  Thu Oct 01 00:00:00 EEST 2015  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/243836/ASETTAMISPAATOS_20151009091729_243836.pdf


 24. Nimeämispyyntö

  Thu Sep 10 00:00:00 EEST 2015  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21307/243945/KIRJE_20151012120638_243945.pdf

Ei julkaisuja