Tietopyyntö ministeriöön

Jokaisella on julkisuuslain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto ministeriön julkisista asiakirjoista.

Yksilöi tietopyyntösi mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjat voidaan helposti löytää. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, mikäli se on tiedossa. Mikäli yksilöinti ei ole mahdollista, ministeriön tietopalvelu voi auttaa tiedonhakijaa asiahakemistojen käytössä.

Osa sisäministeriön aineistoista säilytetään ministeriössä ja osa on siirretty muualle. Tutustu sisäministeriössä säilytettäviin aineistoihin ennen tietopyynnön lähettämistä, jotta pystyt ohjaamaan tietopyynnön oikealle viranomaiselle.

Asiakirjapyyntöihin pyritään vastaamaan kahden viikon kuluessa. Laajoissa tiedonhakutehtävissä toimitusaika voi olla pidempi (neljä viikkoa).

Sisäministeriön aineistot


Ministeriön kirjaamo

Sisäministeriössä säilytetään niiden asioiden asiakirjoja, jotka ovat tulleet vireille 2.8.2010 jälkeen. Sisäministeriössä on sähköinen arkistointi. Sisäministeriön kirjaamon yhteystiedot: puh. 0295 418 888, sähköposti kirjaamo@intermin.fi

Raja-alueisiin ja väestönsiirtoihin liittyvien asioiden asiakirjat ovat Kansallisarkistossa.

Ministereiden arkistot

Hallitukset ovat itsenäisiä arkistonmuodostajia, eikä niiden toimintaan liittyviä aineistoja säilytetä ministeriössä. Ministereiden arkistoja voi tiedustella valtioneuvoston kanslian kirjaamosta.

Valtioneuvoston hankerekisterin aineistot

Lainvalmisteluhankkeet, erilaiset uudistamis-, selvitys- ja kehittämishankkeet sekä komiteat, toimikunnat ja työryhmät rekisteröidään valtioneuvoston hankerekisteriin - HARE. Siihen rekisteröidään myös eräät pysyvää tehtävää varten asetetut valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelinten kokoonpanot ja neuvottelukuntien, neuvostojen tai lautakuntien kokoonpanot.

Hankerekisteriin rekisteröityjen hankkeiden arkistot luovutetaan puolen vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä Kansallisarkistoon. Tietoja näistä asiakirjoista saa valtioneuvoston hankerekisteristä.