Usein kysytyt kysymykset

 • Miksi nuohoussääntelyä uudistetaan?

  Nuohoussääntelyn muutostarve on ollut esillä pitkään. Vaikka kiinteistöjen omistajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamiinsa nuohouspalveluihin, nuohouspalveluiden järjestämistapaan ei olla tyytyväisiä. Esiselvityshankkeen lausuntokierroksella lausunnonantajat eivät kannattaneet nykyisenlaisen sääntelyn säilyttämistä, joten lainsäädäntöä on nykyaikaistettava.

  Kiinteistöt haluavat lisää valinnanvapautta tilata nuohouspalvelut haluamaltaan nuohousyrittäjältä ja joustavuutta siihen, milloin nuohouspalveluita on saatavilla. Nuohousyrittäjät toivovat parannusta yritystoiminnan edellytyksiin, jotta voivat tarjota palveluitaan tietyn maantieteellisen alueen ulkopuolella. Piirinuohouksen kilpailutus rajoittaa uusien nuohousyrittäjien markkinoillepääsyä.

  Piirinuohousalueilla nuohouspalveluita luvatta tarjoavat nuohoojat ovat kasvava ongelma. Pelastusviranomaisilla ei ole valtuuksia eikä keinoja puuttua tilanteeseen ja tapauksia on ratkottu käräjä- ja markkinaoikeuksissa.

  Nuohoussääntelyn pitkästä historiasta huolimatta nuohous on osa kiinteistön normaalia kunnossapitoa ja toiminnan erityissääntelylle ei ole enää perusteita. Kiinteistöjen paloturvallisuus ei riipu nuohouksen järjestämistavasta, vaan nuohouspalveluiden säännöllisestä käytöstä.

 • Mitkä ovat nuohoussääntelyn uudistamisen vaihtoehdot?

  Koska nykytilanteessa ei nähdä mahdollisena, että viranomaisille annetaan lisää tehtäviä, sääntelyn kehittämiseksi päädyttiin vaihtoehtoon purkaa nuohoussääntelyä. Pelastuslaitos on tarkoitus kytkeä irti nuohouspalveluiden järjestämisestä, jolloin käytännössä vähennetään kuntien tehtäviä. Pelastusviranomaiselle jää osana ydintoimintoja kiinteistöjen nuohousvelvoitteen noudattamisen valvonta.

  Esiselvityshankkeessa pohditut vaihtoehtoiset ratkaisut, kuten lupa- ja rekisterimenettelyt, tarkoittaisivat käytännössä sääntelyn ja viranomaistehtävien lisäämistä.

 • Miten nuohoussääntelyn purkaminen vaikuttaisi esim. nuohouspalveluiden saatavuuteen ja hintaan?

  Pelastuslaitoksen päättämä nuohoustaksa on ollut sama kaikille alueen kiinteistöille etäisyyksistä riippumatta. Halvimmillaan yhden takan ja savuhormin nuohous maksaa tällä hetkellä 40 €. Kun nuohousyrittäjä päättää hinnaston itse, hinnat todennäköisesti vaihtelisivat. Hinnat voisivat olla nykyisestä yksikkömääriin perustuvasta mallista poiketen esim. kokonaishintoja tai kiinteitä tulisijakohtaisia hintoja. Hinnoittelu voisi myös riippua ajankohdasta, esim. iltaisin, viikonloppuisin ja sesonkiaikoina palvelun hinta voisi olla korkeampi.

  Yritykset yleensä kilpailevat kannattavista asiakkaista kannattavilla alueilla, siksi taajamien ulkopuolelle ei välttämättä syntyisi todellista usean nuohousyrityksen välistä kilpailua. Tällöin kiinteistöjen omistajilla ei ennakko-oletuksista poiketen olisi käytännössä mahdollisuutta valita useasta palveluntuottajasta. Toisaalta markkinataloudessa palveluiden kysyntä luo tarjontaa ja uusi tilanne antaa esim. kyläyhteisöille mahdollisuuden kilpailuttaa kerralla koko kylänsä nuohoukset.

  Piirinuohoojina toimineet nuohousyrittäjät joutuisivat sopeutumaan uudenlaiseen toimintaympäristöön, jossa kilpaillaan asiakkaista, markkinoidaan toimintaa, kehitetään palveluita ja panostetaan työn laatuun. Toisaalta uusi tilanne antaisi yrittäjille mahdollisuuden hakea yritykselle kasvua ja kannattavuutta.