Asian vireille saattaminen

Vireille saattaminen tarkoittaa asian toimittamista sisäministeriön käsiteltäväksi.

Voit saada asian vireille toimittamalla asiakirjat sisäministeriön kirjaamoon. Vireille saattamisen voit tehdä myös verkkolomakkeella, kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimella. Vireille saattaminen onnistuu myös anonyymisti.

Vireillesaattamispyynnöstä tulee käydä ilmi vaadittavat toimenpiteet perusteluineen. Asian vireilletulopäivä on päivä, jona ministeriö on vastaanottanut pyynnön asian vireille saattamisesta.

Verkkolomakkeella tehtyyn asian vireille saattamiseen saat vastauksen sähköpostiisi. Vastauksessa ministeriön kirjaamo lähettää asianumeron. Asiaan voidaan samalla pyytää täydennyksiä. Koska verkkoyhteys ei ole suojattu, verkkolomakkeelle ei tule kirjoittaa arkaluonteisia tietoja kuten henkilötunnusta.

Asian käsittelyn etenemistä voit tiedustella ministeriön kirjaamosta.

Sisäministeriössä käsiteltävänä olevat asiat rekisteröidään ministeriön asiankäsittelyjärjestelmään. Järjestelmästä käyvät ilmi mm. asian numero, vireilletuloaika, käsittelyvaihe ja valmistelija. Järjestelmään tallennetaan myös asiaan liittyvät asiakirjat.

Mikäli et halua saattaa asiaa vireille, vaan antaa vaikkapa yleistä palautetta, voit käyttää ministeriön palautelomaketta.