Valtioneuvoston päätös SM/2020/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 16.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Matti Sarasmaa, Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p.029 5421101
Asia

Valtioneuvosto teki 17 päivänä maaliskuuta 2020 päätöksen sisärajavalvonnan palauttamisesta 19 päivästä maaliskuuta 2020 13 päivään huhtikuuta 2020 koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi. Päätöksessä nimettiin sallitut sisärajan rajanylityspaikat. Samassa yhteydessä valtioneuvosto teki päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta. Päätöksessä nimettiin sallitut ulkorajan rajanylityspaikat. Molempia päätöksiä olisi tarpeen muuttaa 25 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen Långnäsin ja Maarianhaminan satamien osalta niin, että Långnäsin satama olisi avoinna myös matkustajaliikenteelle ja Maarianhaminan satama ainoastaan tavaraliikenteelle. Lisäksi sisärajavalvontaa koskevaan päätökseen tehtäisiin tekninen täsmennys huvialusliikenteen osalta. Sisärajavalvontaa koskevan päätöksen kohta vesiliikenteen rajanylityspaikoista korvattaisiin tämän johdosta seuraavasti: - Helsingin, Långnäsin, Turun ja Vaasan satamat: vain tavaraliikenne, Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne - Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion ja Uudenkaupungin satamat: vain tavaraliikenne - Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio: huvialusliikenteessä vain Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne sekä muu välttämätön liikenne Ulkorajavalvontaa koskevan päätöksen kohta vesiliikenteen rajanylityspaikoista korvattaisiin vastaavasti seuraavasti: - Helsingin, Långnäsin, Turun ja Vaasan satamien rajanylityspaikoilla sallitaan ainoastaan tavaraliikenne, Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne sekä muu välttämätön liikenne - Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion ja Uudenkaupungin satamien rajanylityspaikoilla sallitaan ainoastaan tavaraliikenne - Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemien sekä Nuijamaan sataman ja Santion huvialusten rajanylityspaikoilla sallitaan ainoastaan Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne sekä muu välttämätön liikenne Muilta osin päätöksiin ei tehtäisi muutoksia.

Esitys
Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta 25 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen
Vaikutukset
Muutoksilla pyrittäisiin mahdollistamaan elinkeinonharjoittajien toiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Muita aiemmasta päätöksistä poikkeavia vaikutuksia ei ole. Huvialusliikennettä koskeva täsmennys on ainoastaan tekninen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio