Brittien oleskeluoikeus brexitin jälkeen turvataan erillislailla

Sisäministeriö 7.2.2019 13.45
Tiedote 10/2019

Britannian kansalaisten oleskeluoikeutta Suomessa jatketaan määräaikaisesti erillislain avulla. Näin varaudutaan tilanteeseen, jossa Britannia eroaisi EU:sta maaliskuun lopussa ilman Britannian ja EU:n välillä neuvoteltua erosopimusta. Valtioneuvosto antoi 7.2. hallituksen esityksen eduskunnalle erillislain säätämiseksi.

- Erillislaki varmistaa, että kaikkien viimeistään 29.3. rekisteröityneiden brittikansalaisten oikeus oleskella Suomessa jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Näin Suomessa nyt asuvat britit voivat keskeytyksettä jatkaa asumista, työntekoa, yrittäjyyttä ja opiskelua Suomessa, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Suomessa asuvan Britannian kansalaisen pitää rekisteröidä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos rekisteröintiä ei ole tehty aiemmin. Jos Suomessa asuvalla britillä on toisen EU-maan kaksoiskansalaisuus, hänen tulee rekisteröityä tämän EU-kansalaisuuden perusteella. Jos rekisteröityminen puuttuu, oikeus oleskella Suomessa ei ole voimassa enää 30.3. alkaen, paitsi jos EU:n ja Britannian välillä toteutuu viisumivapaus, jolloin laillista oleskelua olisi vielä 90 päivän ajan.

EU:n komissio suosittaa jäsenvaltioille varautumista sopimuksettomaan eroon siten, että hätäratkaisuna mahdollistettaisiin jäsenvaltioissa asuvien brittien oleskeluoikeuden jatkaminen tilapäisenä ratkaisuna. Useat jäsenvaltiot ovat säätämässä tilapäislainsäädäntöä tämän tavoitteen turvaamiseksi.

Jos erillislakia ei säädettäisi, noin 5000 brittiä joutuisi hakemaan oleskelulupaa Suomesta hyvin lyhyellä varoitusajalla. Osa heistä ei välttämättä täyttäisi oleskeluluvan saamisen ehtoja.

Määräaikainen erillislaki on tarkoitus säätää mahdollisimman pian, ja sen soveltaminen alkaisi siitä päivästä, kun Britannia on eronnut Euroopan unionin jäsenyydestä ilman erosopimusta. Tällä hetkellä sopimuksettoman eron riski on suuri.

Britannian parlamentti äänestää seuraavan kerran 13.2. Britannian ja EU:n erosopimuksesta. EU on edelleen valmis allekirjoittamaan erosopimuksen. Jos Britannia kuitenkin vielä hyväksyisi EU:n erosopimuksen, Suomessa asuvien brittien kannalta se ei toisi mitään muutoksia heti, vaan vasta vuoden 2020 loppupuolella. Erosopimuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, joihin kuuluu oleskeluoikeus, määräytyisivät siirtymäkauden päättymisen hetken eli 31.12.2020 perusteella.

Ohjeita oleskeluoikeuden rekisteröintiin löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta www.migri.fi ja enterfinland.fi.

Brexitin vaikutukset sisäministeriön hallinnonalalla

Valtioneuvoston kanslian brexit-sivut

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen, p. 0295 488 606