FI SV EN

EU:n sisäasioiden rahastoista kertakorvauksena maksettavan tuen enimmäismäärä nousee

Sisäministeriö 28.12.2017 13.52
Tiedote 144/2017

Euroopan unionin sisäasioiden rahastoista (EUSA) rahoitettaville hankkeille kertakorvauksena myönnettävän tuen enimmäismäärä nousee 10 000 eurosta 100 000 euroon. Valtioneuvosto vahvisti asiaa koskevan asetuksen istunnossaan 28. joulukuuta.

Rahoituksen hakijoilta saadun palautteen perusteella 10 000 euroa on katsottu olevan liian pieni summa hankkeen käytännön toteuttamiseksi ja siksi summaa korotetaan. Lisäksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muutoksen mukaisesti, myös kertakorvaushankkeeseen maksettavan tuen määrässä otetaan huomioon hankkeen saama muu julkinen tai yksityinen rahoitus ja tuotto eli toisin sanoen mahdolliset muut tulot pitää ilmoittaa maksatushakemuksessa.

Osa-aikaisen työntekijän sairausloma-ajan palkka on jatkossa tukikelpoinen kustannus. Sairausajan palkat kohdistuvat hankkeelle osa-aikaisen työntekijän tekemien tuntien suhteessa. Sairausajan palkka on tukikelpoinen ainoastaan siltä osin, kun siihen ei kohdistu Kelan maksamaa korvausta.

Muutokset mahdollistavat vakioyksikkökustannusten käyttämisen kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa tarkoitetun avustusta ja korvausta koskevan tuen myöntämisessä. Vakioyksikkökustannusmalli on yksi yksinkertaistetuista kustannusmalleista, jossa perusajatuksena on, että kustannukset korvataan ennalta määritellyn yksikkökustannuksen mukaisesti.

Lisäksi asetukseen sisäasioiden rahastoista tehdään joitain yksittäisiä, teknisiä muutoksia.

Muutosten tarkoituksena on vähentää ylimääräistä hallinnollista taakkaa, tehdä asetukseen tarpeelliset päivitykset sekä mahdollistaa näin sisäasioiden rahastojen tehokas käyttö. Asetusmuutoksilla vastataan rahastojen puoliväliarvioinnissa esiin tulleisiin muutostarpeisiin. Muuttunut asetus tulee voimaan vuoden 2018 alusta.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, pauliina.eskola@intermin.fi

erityisasiantuntija Heidi Sulander, p. 0295 488 329, heidi.sulander@intermin.fi