FI SV EN

EU:n sisäministerit keskustelevat tiedonvaihdosta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Sisäministeriö 7.3.2018 14.09
Tiedote 24/2018
EU:n sisäministerit keskustelevat tiedonvaihdosta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

EU-maiden sisäministerit keskustelevat EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta oikeus- ja sisä-asioiden neuvostossa 8.3. Uusi sisäministeri Kai Mykkänen edustaa Suomea kokouksessa. Suomelle asia on tärkeä niin kansallisen kuin EU:n sisäisen turvallisuuden parantamiseksi.

- Tarvitsemme parempaa keskusteluyhteyttä EU:n tietojärjestelmien välille. Tämä parantaisi Schengenin ulkorajojen hallintaa sekä unionin sisäistä turvallisuutta. Tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen avulla voidaan esimerkiksi helpottaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten henkilöllisyyden tarkistamista ja selvittämistä sekä torjua väärän henkilöllisyyden käyttämistä, Mykkänen sanoo.

Tietojärjestelmiin liittyvistä asetusehdotuksista toinen liittyy poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja maahanmuutto-asioita koskeviin tietojärjestelmiin ja toinen raja- ja viisumiasioita koskeviin. Niitä on käsitelty tiiviisti neuvoston työryhmässä ja puheenjohtajavaltio Bulgarian tavoitteena on saada aikaan neuvoston yhteinen näkemys oman puheenjohtajuuskautensa aikana.

EU-virastojen yhteistyötä terrorismin torjunnassa kehitettävä edelleen

Sisäministerit keskustelevat myös EU:n sisä- ja oikeusasioita hoitavien virastojen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. EU:n oikeus- ja sisäasioiden virastot eli Europol, Eurojust, Frontex, Cepol ja perusoikeusvirasto tekevät kukin omalla sektorillaan työtä terrorismin torjumiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että EU-virastojen keskinäistä yhteistyötä edelleen kehitetään.

Euroopan poliisivirasto Europolin tarjoamat tiedonvaihtokanavat ja analysointimahdollisuudet ovat keskeisessä asemassa torjuttaessa rajat ylittävää rikollisuutta. Eurooppalaisen raja- ja merivartioasetuksen mukaisesti myös Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexin roolia on kasvatettu rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.

Tilannekatsaus muuttoliikkeestä

Muuttoliikkeen osalta sisäministerit keskustelevat aiemmin päätettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanon tilanteesta ja seuraavista askeleista. Keskusteluaiheina ovat muun muassa EU:n ulkorajojen tehokas ja kattava rajavalvonta huomioiden muuttuvat muuttoliikkeen reitit sekä yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen erityisesti kauttakulkumaiden kanssa.

Myös EU:n palautuspolitiikasta keskustellaan. Suomi pitää tärkeänä, että laittomasti alueella oleskelevien palauttamista tehostetaan. Suomi tukee Frontexin kapasiteetin täysimääräistä hyödyntämistä palautustoiminnassa sekä eri politiikkasektoreiden hyödyntämistä takaisinottoyhteistyössä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 22 16, laura.yli-vakkuri@intermin.fi