EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupia pidennetään ja työnhakuun kannustetaan

Sisäministeriö 10.8.2018 9.45
Tiedote 90/2018

EU:n ulkopuolelta tulevien tutkijoiden ja opiskelijoiden oleskelulupia pidennetään ja työnhakuun ja yrittäjyyteen kannustetaan siihen myönnettävällä oleskeluluvalla. Valtioneuvosto esitti asiakokonaisuuteen liittyvien lakien vahvistamista 9.8. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 10.8. ja ne tulevat voimaan 1.9.2018.

Lailla täytäntöönpantavan EU-direktiivin tavoitteena on, että mahdollisimman moni tutkintonsa EU-maassa suorittanut jäisi työskentelemään EU-alueelle. Uuden lain myötä kaikki tutkijat saavat tutkijan oleskeluluvan, riippumatta siitä onko kyseessä työsuhde tai esimerkiksi apuraha. Oleskelulupa myönnetään jatkuvana enintään kahdeksi vuodeksi. Jatko-oleskelulupa myönnetään enintään neljäksi vuodeksi.

Kaikille opiskelijoille myönnetään jatkossakin tilapäinen oleskelulupa, mutta se myönnetään yhden vuoden sijasta lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi, jos oleskeluluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät koko oleskeluajalla. Jatkolupa myönnetään myös lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Uudella lailla mahdollistetaan toisessa EU-jäsenvaltiossa oleskeluluvan saaneen tutkijan ja korkeakouluopiskelijan saapuminen Suomeen suorittamaan tutkimusta ja opiskelemaan tietyksi ajaksi ilman velvollisuutta hakea Suomesta oleskelulupaa. Saapuminen edellyttää ilmoituksen tekemistä ja sen hyväksymistä. Vastaavasti Suomessa oleskeluluvan saanut EU:n ulkopuolisen maan kansalainen tutkija ja korkeakouluopiskelija voi siirtyä toiseen jäsenvaltioon, mutta siirtyjän on varmistettava kyseisestä jäsenvaltiosta, mitä siirtyminen sinne edellyttää.

Direktiivin myötä sekä opiskelijat että tutkijat voivat saada opintojen/tutkimuksen suorittamisen jälkeen oleskeluluvan työnhakua ja yritystoiminnan aloittamista varten. Tämä oleskelulupa myönnetään jatkossakin yhdeksi vuodeksi.

Uusi laki koskee myös työharjoittelua ja vapaaehtoistyötä

Direktiivin täytäntöönpano koskee vain työsuhteessa tapahtuvaa harjoittelua. Työharjoittelua koskeva sääntely keskitetään uuteen lakiin. Direktiivi koskee hakijaa, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon enintään kaksi vuotta aiemmin, tai osallistuu opinto-ohjelmaan, joka johtaa korkeakoulututkintoon. Työharjoittelijalla ei saa korvata työpaikkaa.

Uusi laki koskee ainoastaan Euroopan unionin vapaaehtoisohjelmien puitteissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa eikä mitä tahansa vapaaehtoistyötä.

Lisäksi ulkomaalaislakiin lisätään säännös siitä, että oleskelulupa voidaan myöntää henkilölle, joka toimii au pairina Suomessa.

Lue lisää hankkeesta: https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu/-/hankesivu/hanke?tunnus=SM040%3A00%2F2016

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen, p. 0295 488 606, [email protected]