FI SV EN

Henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa säädettäisiin jatkossa yhdessä laissa

Sisäministeriö 17.5.2018 10.13
Tiedote 54/2018

Sisäministeriö ehdottaa uutta lakia maahanmuuton hallinnonalalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn. Uusi laki korvaisi yli 20 vuotta vanhan ulkomaalaisrekisterilain. Asiaa koskeva lakiesitys lähti lausunnolle 17. toukokuuta.

Uuteen lakiin keskitettäisiin myös muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä maahanmuuttohallinnossa. Lakiesitykseen sisältyy esimerkiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta, ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä kotoutumisen edistämisestä annettujen lakien henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta siten, että yleislakiin keskitettäisiin maahanmuuttohallintoa koskevien asiakirjojen salassapitoa koskeva sääntely.

Laki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia

Tavoitteena on, että jatkossa henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa säädettäisiin yhdessä nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävässä laissa, joka täydentää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta sekä tietosuojalakia. Valmistelussa on huomioitu myös muu kansallinen säädösvalmistelu tietosuojauudistukseen liittyen.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja hankkeesta

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen, p. 0295 488 658, tuuli.tuunanen@intermin.fi

Tiedotteen toista kappaletta tarkennettu 17.5. klo 10.13.