Ihmiskaupan vastaisella toimintaohjelmalla tehostetaan uhrien tunnistamista ja auttamista

Sisäministeriö 18.10.2016 8.48 | Julkaistu suomeksi 9.2.2017 klo 15.23
Tiedote

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma 2016 - 2017 julkistettiin tänään Euroopan unionin ihmiskaupan vastaisena päivänä Säätytalolla pidettävässä ihmiskaupan vastaisen verkoston seminaarissa. Sisäministeriö on koordinoinut ohjelman valmistelua ja se on tehty laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden kesken. Se tähtää muun muassa ihmiskaupan uhrien parempaan tunnistamiseen ja auttamiseen.

- Ohjelman toteuttaminen vaatii laajapohjaista yhteistyötä ja merkittävää taloudellista panostusta erilaisiin ihmiskaupan uhrien etsivää työtä, tunnistamista ja auttamista koskeviin kehittämistoimiin, kertoo johtava asiantuntija Veli-Pekka Rautava sisäministeriöstä. Hän toimii valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorina.

Paljon kansainvälistä yhteistyötä

Suomea sitovat lukuisat kansainväliset ihmiskauppaan liittyvät sopimukset ja velvoitteet kuten esimerkiksi YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen sopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja sekä Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen sopimus. Myös Euroopan unionin puitteissa toiminta on vilkasta ja parhaillaan ollaan myötävaikuttamassa EU:n tulevaan uuteen ihmiskauppastrategiaan.

Ohjelma hyväksyttiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmässä 4.10. Sen valmistelussa on kuultu laajasti asiantuntijoita mukaan lukien kansallista ihmiskaupparaportoijaa ja kansalaisjärestöjä. Suomessa kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Toimintaohjelmaan sisältyy yhdeksän eri toimenpidettä, joihin liittyy 24 konkreettista toimea. Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi uhreja etsivän työn, tunnistamisen ja auttamisen tehostamiseen. Toiminnan kehittämiseen on varattu sisäisen turvallisuuden rahastosta noin 280 000 euron rahoitus

Työsuojeluviranomaiset ohjeistetaan paljastamaan ihmiskauppaa

Ohjelmalla tehostetaan myös työperäisen ihmiskaupan vastaista toimintaa. Työsuojeluviranomaiset tullaan ohjeistamaan paljastamaan ihmiskauppaa entistä paremmin. Ulkomaalaisen työvoiman käytön valvonnassa pidetään ihmiskauppakysymyksiä esillä. Tavoitteena on myös lisätä työsuojeluviranomaisten oikeutta saada ihmiskaupan paljastamiseen tarvittavaa salassa pidettävää tietoa.

Suomessa ilmi tulleet ihmiskauppatapaukset ovat koskeneet muun muassa työperäistä ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Työelämään liittyviä tapauksia on tullut ilmi esimerkiksi ravintola-alalla. Poliisin tietoon on tullut viime aikoina vuosittain noin 20 - 30 epäiltyä ihmiskaupparikosta. Yhteen tilastoituun ihmiskaupparikokseen voi sisältyä useampia kuin yksi tekijä sekä vastaavasti myös useampi uhri. Suomen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä toimii osana Joutsenon vastaanottokeskusta.

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä aikamme suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskaupassa uhri alistetaan toisen määräysvaltaan tarkoituksena henkilön yleensä taloudellinen hyväksikäyttö. Lopputuloksena uhri ei voi toimia oman tahtonsa mukaisesti. Ihmiskauppaa on myös luonnehdittu nykypäivän orjuudeksi.

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma 2016 - 2017
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-109-1

Lisätietoja:
ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori, johtava asiantuntija Veli-Pekka Rautava, 0295 488 597, [email protected]