Ihmiskauppalain valmistelu käynnistyy sisäasiainministeriössä

Sisäministeriö 27.1.2012 9.58
Tiedote -

Sisäasiainministeriö on asettanut ajalle 1.2.2012 - 31.12.2013 hankkeen erityisen ihmiskauppalain valmistelun koordinoimiseksi. Hankkeen taustalla on sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän päätös, jonka mukaisesti laaditaan ehdotus ihmiskauppalain säätämiseksi.

Lainsäädäntöhankkeen keskeisimpänä osana on laatia ehdotukset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkemmaksi säätelyksi. Hankkeessa laaditaan ehdotukset myös ihmiskaupan uhrien tunnistamista koskevasta säätelystä ja ihmiskauppatapauksiin liittyvien tietojen välittämisestä viranomaisten kesken sekä viranomaisten ja muiden auttamistyöhön osallistuvien toimijoiden välillä.

Hankkeessa selvitetään myös ihmiskauppalain laatimisen taloudelliset vaikutukset sekä se, tulisiko ihmiskaupan vastaiseen työhön nimetä kansallinen koordinaattori ja millaisia resursseja tällä tulisi olla.

Hanketyöryhmään pyydetään jäseniä seuraavilta tahoilta: sisäasiainministeriö, ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, vähemmistövaltuutetun toimisto, Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus, Joutsenon vastaanottokeskus, Oulun vastaanottokeskus, Suomen Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki. Lisäksi kuullaan keskeisiä kansalais- ja työmarkkinajärjestöjä sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Tämän hankkeen rinnalle oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka on tehtävänä tarkastella ihmiskauppaan liittyviä oikeusministeriön vastuualueelle kuuluvia kysymyksiä.

Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan viimeistään syysistuntokaudella 2013.

Lisätietoja: ylitarkastaja Tero Mikkola, 071 878 8617