Maahanmuuton tilannekatsaus tarkastelee turvapaikanhakijatilanteen kehittymistä ja työvoiman maahanmuuttoa

Sisäministeriö 17.2.2017 13.49
Uutinen
Maahanmuuton tilannekatsaus tarkastelee turvapaikanhakijatilanteen kehittymistä ja työvoiman maahanmuuttoa
Kuva: LK/Martti Kainulainen

Tuore maahanmuuton tilannekatsaus on julkaistu. Katsauksessa tarkastellaan muun muassa turvapaikanhakijatilanteen kehittymistä tilastojen valossa, kansallisia lainsäädäntömuutoksia sekä EU:n toimia turvapaikkajärjestelmän kehittämiseksi.

Vuoden 2015 ennätyssuuri turvapaikanhakijoiden määrä tulee vaikuttamaan maahanmuuton hallinnonalalla vielä useita vuosia. Myönteisten oleskelulupien määrän kasvu todennäköisesti lisää tulevaisuudessa kansalaisuus- ja perheenyhdistämishakemuksia. Myös vapaaehtoisen paluun ja palauttamisten merkitys korostuu.

Viranomaisilla on jatkossakin oltava valmius reagoida tilanteen mahdollisiin muutoksiin. Erityisesti viranomaisten väliseen tiedonkulkuun ja työnjakoon, valtakunnallisten valmiussuunnitelmien laatimiseen ja tutkimustoiminnan hyödyntämiseen päätöksenteon tukena on panostettu.

Maahanmuutto ei kuitenkaan ole pelkästään turvapaikanhakijoita. Sisäministeriössä on käynnissä useita kansallisia lainsäädäntöhankkeita, joiden tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti edistää työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa maahanmuuttoa. Tällaisia ovat muun muassa kausityöntekijöiden asemaa sekä yrittäjien ja erityisosaajien oleskelulupajärjestelmän kehittämistä koskevat lakihankkeet.

Maahanmuuton tilannekatsaus kokoaa yhteen ajankohtaisia maahanmuuttoa koskevia asioita politiikan valmistelun ja lainsäädännön näkökulmasta. Katsaus julkaistaan 1–2 kertaa vuodessa ja se on valmisteltu sisäministeriön maahanmuutto-osastolla.

Tutustu julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:972-952-324-124-4

Lisätietoja
ylijohtaja Jorma Vuorio, p. 0295 418 860, jorma.vuorio@intermin.fi
ylitarkastaja Anna Rundgren, p. 0295 488 210, anna.rundgren@intermin.fi
ylitarkastaja Miikka Pajula p. 0295 488 271, miikka.pajula@intermin.fi