FI SV

Matkailulle ja maataloudelle tärkeän kausityön tekemiseen helpotuksia

Sisäministeriö 28.6.2017 13.30
Tiedote 70/2017
Matkailulle ja maataloudelle tärkeän kausityön tekemiseen helpotuksia

Kausityön tekemistä ja yrityksen sisällä EU-maasta toiseen siirtyvien työntekijöiden liikkuvuutta helpotetaan uudella lainsäädännöllä. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen kausityölaiksi ja yritysten sisällä valtiosta toiseen siirtyviä johtajia, asiantuntijoita ja harjoittelijoita koskevaksi ICT-laiksi 28.6. Laeilla pannaan täytäntöön EU:n kausityö- ja ICT-direktiivit.

Kausityöntekijöitä ovat tilapäisesti enintään yhdeksäksi kuukaudeksi kolmansista maista tulevat työntekijät, jotka palaavat kotimaahansa kauden päätyttyä. Kausityötä on esimerkiksi maatalouden ja matkailun alalla tehtävä työ, jonka tarve vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Direktiivi koskee vain sellaisia työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa. Kausityöntekijöillä ei siten tarkoiteta esimerkiksi metsämarjanpoimijoita.

Kausityöntekijöitä tulee Suomeen vuosittain alle 15 000, valtaosin maatalouteen alle kolmeksi kuukaudeksi. Määrä vastaa noin kolmasosaa kaikista maatalouden työpaikoista. Kausityöntekijöiden saatavuus on tärkeää monien maaseudun pysyvien työpaikkojen säilymiselle.

Matkailualan kausityöntekijät ovat huomattavasti maataloutta pienempi ryhmä, mutta Aasian matkailun nopean kasvun seurauksena alueen kieliä osaavan henkilöstön tarve on kasvanut nopeasti. Kotimainen työvoima ei riitä täyttämään tätä vajetta. Esimerkiksi kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset ovat lisääntyneet yli 80 prosenttia viime vuoden alkuun verrattuna.

Yrityksen sisällä liikkuvien työntekijöiden liikkuvuutta sujuvoitetaan

Niin kutsuttu ICT-direktiivi (intra corporate transferees directive) koskee monikansallisen yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden siirtymistä Euroopan unionin ulkopuolelta EU-alueelle ja unionin jäsenvaltiosta toiseen saman työnantajan palveluksessa.

ICT-laissa tarkoitettuja työntekijöitä ovat kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten johtajat, asiantuntija ja eräät harjoittelijat, jotka lähetetään saman konsernin sisällä työskentelemään Suomeen sijoittuneeseen tytäryhtiöön. Luvan kesto on korkeintaan kolme vuotta. Suomeen sijoittuneille yrityksille lähetetyt työntekijät ovat avainasemassa ja heidän lupamenettelynsä sujuvuus siksi tärkeää.

Lait ovat uusia. Tähän asti kaikki keskeiset maahanmuuttosäännökset on koottu ulkomaalaislakiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan marraskuussa 2017.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Harri Sivula, p. 0295 488 623, harri.sivula@intermin.fi