FI SV EN

Päivitetty lakiluonnos karkottamispäätösten täytäntöönpanosta lausuntokierrokselle

Sisäministeriö 30.11.2017 15.28
Tiedote 127/2017
Päivitetty lakiluonnos karkottamispäätösten täytäntöönpanosta lausuntokierrokselle

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen karkottamispäätösten täytäntöönpanon nopeuttamisesta. Lakiluonnosta on päivitetty edellisen lausuntokierroksen palautteen pohjalta.

Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nykyistä nopeammin.

Esityksen mukaan tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Tällä hetkellä päätöksiä ei voida panna täytäntöön ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Ehdotettu sääntely koskisi sekä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia että EU-kansalaisia.

Karkottamispäätöksiä koskevat valitukset käsiteltäisiin kiireellisinä hallinto-oikeuksissa

Lakiluonnoksessa on lausuntopalautteen pohjalta luovuttu hallinto-oikeuksille esitetystä määräajasta täytäntöönpanoa koskevien asioiden ratkaisemisessa. Sen sijaan esitysluonnoksessa ehdotetaan, että yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä karkottamispäätöksiä koskevat valitukset olisi käsiteltävä kiireellisinä sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lakiluonnos ei koske ulkomaalaisten käännyttämistä

Esitysluonnoksessa ei käsitellä käännyttämispäätöksiä. Käännyttäminen koskee niitä ulkomaalaisia, joilla ei ole ollut oleskelulupaa Suomessa. Muut kuin turvapaikanhakijoita koskevat käännytyspäätökset voidaan panna täytäntöön välittömästi. Turvapaikanhakijoiden osalta käännytyspäätösten nopeuttaminen nykyisestään ei ole mahdollista, sillä Suomea sitoo EU:n turvapaikkamenettelydirektiivi.

Lausuntoaika päättyy 29. joulukuuta 2017.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja

maahanmuutto-osaston lainsäädäntöjohtaja Riitta Koponen, p. 0295 488 610, riitta.koponen@intermin.fi (1. - 5.12.)
lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, p. 0295 488 626, tiina.sinkkanen@intermin.fi