Parlamentti hyväksyi EU:n asedirektiivin

Sisäministeriö 14.3.2017 17.29
Uutinen
Parlamentti hyväksyi EU:n asedirektiivin

Euroopan parlamentti on hyväksynyt pitkään valmistellun asedirektiivin. Jäsenmaat pääsivät yhteisymmärrykseen asiasta jo joulukuussa, tänään saatiin virallinen hyväksyntä Euroopan parlamentissa. Nyt jäsenvaltioilla on 15 kuukautta aikaa laittaa direktiivi täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä.

Yli vuoden kestäneissä tiukoissa neuvotteluissa näkemykset sekä jäsenvaltioiden että eri EU-instituutioiden välillä olivat ajoittain kaukana toisistaan.

– Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Uusi asedirektiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista, ja voidaan sanoa, että Suomi saavutti omat tavoitteensa neuvotteluissa. Sisäministeriö vastasi ampuma-aseneuvotteluista, vankkana tukena oli valtioneuvoston sekä eduskunnan selkeä ja yhtenäinen kanta, sisäministeri Paula Risikko sanoo.

Ei kielteisiä vaikutuksia metsästykseen tai vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön

Suomen tavoitteena neuvotteluissa oli, että asedirektiivin aseiden hankkimista ja hallussapitoa rajoittavilla muutoksilla ei olisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Suomessa tehtävään vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, metsästyksen toimintaedellytyksiin tai urheiluammunnan ja asekeräilyn harjoittamiseen. Tämä tavoite saavutettiin.

Asedirektiivissä säädetään muun muassa aseluvista ja aseiden myynnistä. Lupien nykyiset ikärajat säilyvät ja näin ollen rinnakkaisluvat alaikäisille ovat edelleen mahdollisia. Tämä tavoite oli Suomelle tärkeä metsästysharrastuksen turvaamisen kannalta.

Asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat ampuma-aseiden osalta ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Asedirektiivillä pyritään myös torjumaan terrorismia osana laajempia EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Direktiivin säännökset erityisesti aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi edistävät sisäistä turvallisuutta. Lisäksi säännökset vahvistavat asekaupan valvontaa ja yhtenäistävät EU:n ampuma-aselainsäädäntöä muutenkin.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Johanna Puiro, 0295 488 584, johanna.puiro@intermin.fi