Poliisi voisi jatkossa puuttuja dronejen lennättämiseen tietyissä tilanteissa

Sisäministeriö 8.11.2018 14.02
Tiedote 124/2018

Poliisi tarvitsee nykyistä kattavampia toimivaltuuksia puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten eli niin sanottujen dronejen kulkuun. Poliisin kyky vastata lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten muodostamaan turvallisuusuhkaan on tällä hetkellä puutteellinen. Hallituksen esitys poliisilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 8.11.

- Miehittämättömän ilmailun voimakas yleistyminen on luonut uudenlaisia turvallisuusuhkia, joihin esityksellä nyt varaudutaan. Droneja voidaan käyttää rikosten, esimerkiksi salakuvaamisen tai yritysvakoilun, tekemisessä tai valmistelussa. Lisäksi niiden taitamaton tai piittaamaton lennättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Poliisi voisi jatkossa puuttua dronejen lennättämiseen silloin, kun se olisi välttämätöntä muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Nykyistä kattavampia toimivaltuuksia tarvitaan myös rikosten ennalta estämiseen ja merkittävien valtiollisten tapahtumien turvaamiseen.

Esityksen tavoitteena on lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Poliisi voisi puuttumisessaan käyttää voimakeinoja tai esimerkiksi sellaisia teknisiä laitteita, joilla häiritään dronen ja sen ohjausjärjestelmän välistä yhteyttä tai otetaan lentolaitteen ohjaus haltuun. Poliisi voisi esimerkiksi estää lennätyksen onnettomuuspaikalla niin, ettei kameralla varustetulla dronella kuvattaisi onnettomuuden uhreja tai häirittäisi onnettomuuspaikalla suoritettavia toimenpiteitä.

Lisätietoa hankkeesta:
Poliisin toimivaltuudet lennokkeihin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin puuttumiseen

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, p. 0295 488 297, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131 539, [email protected] (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)

Kai Mykkänen SM009:00/2018