Poliisin tulisi voida puuttua dronejen lennättämiseen tietyissä tilanteissa

Sisäministeriö 26.6.2018 9.48
Tiedote 75/2018

Poliisille ollaan säätämässä nykyistä kattavampia toimivaltuuksia puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten eli niin sanottujen dronejen kulkuun. Lakiluonnos lähti lausunnolle 25.6.

Poliisille ollaan säätämässä nykyistä kattavampia toimivaltuuksia puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten eli niin sanottujen dronejen kulkuun. Lakiluonnos lähti lausunnolle 25.6.

- Poliisi voisi puuttua dronejen lennättämiseen silloin, kun se olisi välttämätöntä muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Näitä toimivaltuuksia tarvitaan myös rikosten ennalta estämiseen ja merkittävien valtiollisten tapahtumien turvaamiseen, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Poliisi voisi myös estää lennätyksen onnettomuuspaikalla niin, ettei kameralla varustetulla dronella kuvattaisi onnettomuuden uhreja tai häirittäisi onnettomuuspaikalla suoritettavia toimenpiteitä.

Miehittämättömän ilmailun voimakas yleistyminen on luonut uudenlaisia turvallisuusuhkia. Dronejen taitamaton tai piittaamaton lennättäminen voi esimerkiksi aiheuttaa vaaratilanteita. Niitä voidaan käyttää myös rikosten, esimerkiksi salakuvaamisen tai yritysvakoilun, tekemisessä tai valmistelussa. Poliisin toimivaltuudet puuttua tällaiseen toimintaan ovat tällä hetkellä puutteelliset.

Poliisi voisi puuttumisessaan käyttää voimakeinoja tai esimerkiksi sellaisia teknisiä laitteita, joilla häiritään dronen ja sen ohjausjärjestelmän välistä yhteyttä tai otetaan lentolaitteen ohjaus haltuun.

Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle syksyllä 2018.

Lisätietoa hankkeesta:

Poliisin toimivaltuudet lennokkeihin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin puuttumiseen

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jukka Siro, p. 0295 488 246, [email protected] (29.6.2018 asti)
hallitusneuvos Riitta Aulanko, p. 0295 488 569, [email protected] (2.-20.7.2018)