FI SV

Puolustusvoimien ja poliisin yhteistyötä kehitetään

Sisäministeriö 20.3.2018 15.05
Tiedote 32/2018
Puolustusvoimien ja poliisin yhteistyötä kehitetään

Puolustusvoimien poliisille antamaa virka-apua koskevien säännösten toimivuutta arvioidaan. Sisäministeriön asettaman hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa säännöksiä niin, että ne turvaavat poliisin toimintaedellytykset tietyissä terrorismirikoksiin liittyvissä tilanteissa, joissa puolustusvoimat voi antaa voimankäyttöä sisältävää virka-apua poliisille.

Pykälien tarkastelu on tarpeen, sillä niiden voimaantulosta on kulunut yli kymmenen vuotta ja suojelupoliisi nosti terrorismin uhka-arviota vuonna 2017.

- Sisäisen turvallisuuden toimintaympäristö on muuttunut. Uudet turvallisuusuhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen.

Päätöksentekoprosessin vastattava käytännön tarpeisiin

Säännösten toimivuutta tarkastellaan kokonaisuutena ja hankkeen tavoitteena on selvittää nykytila ja mahdolliset muutostarpeet. Erityisesti keskitytään arvioimaan muun muassa päätöksentekoprosessin selkeyttä ja toimivuutta ja miten se vastaa käytännön tarpeisiin mukana olevien eri tahojen näkökulmasta. Näitä tahoja ovat poliisi, Poliisihallitus, puolustusvoimat, sisäministeriö, puolustusministeriö sekä valtioneuvoston yleisistunto.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan poliisin kykyä puuttua välittömästi uhkiin ja rikoksiin tulee kehittää. Muut turvallisuusviranomaiset tukevat poliisia tässä toiminnassa. Puolustusvoimat tukee sisäisestä turvallisuudesta vastaavia ja muita viranomaisia virka-apupyyntöjen ja yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti.

Hankkeen toimikausi on 19.3.- 30.10.2018.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Heidi Aliranta, p. 0295 488 367, heidi.aliranta@intermin.fi