Risto Lammi poliisiosaston osastopäälliköksi

Sisäministeriö 27.9.2018 14.07
Tiedote 108/2018

Valtioneuvosto on nimittänyt sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen valtiotieteiden maisteri Risto Lammin ajalle 1.10.2018–30.6.2019 tai enintään niin kauan kuin viran vakinainen haltija on virkavapaalla. Lammi on hoitanut kyseistä tehtävää 15.11.2017 alkaen.

Sisäministeriön poliisiosasto vastaa Poliisihallituksen ja Suojelupoliisin tulosohjauksesta, poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta sekä erikseen ministeriölle säädettävistä poliisin toimialan tehtävistä.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää poliisiosaston toimintaa sekä vastata siitä, että osaston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi osastopäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa toimialan yleinen kehittäminen ja yleisistä toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö. Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 040 570 5124, [email protected]