FI SV

Risto Lammi sisäministeriön poliisiosaston osastopäälliköksi

Sisäministeriö 10.11.2017 10.52
Tiedote 118/2017
Risto Lammi sisäministeriön poliisiosaston osastopäälliköksi

Sisäministeriö on nimittänyt ministeriön poliisiosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 15.11.2017–30.6.2018 valtiotieteiden maisteri, poliisipäällikkö Risto Lammin.

Risto Lammi toimii tällä hetkellä Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkönä. Lammilla on vankka poliisihallinnon tuntemus. Hän on työskennellyt monipuolisesti poliisihallinnossa eri tehtävissä ja eri organisaatiotasoilla. Lammi on työskennellyt muun muassa Poliisihallituksessa, Keski-Suomen poliisilaitoksessa, Länsi-Suomen lääninhallituksessa, Poliisiammattikorkeakoulussa ja useassa poliisilaitoksessa yhteensä yli 30 vuoden ajan.

Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää osaston toimintaa sekä vastata siitä, että osaston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi osastopäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa toimialan yleinen kehittäminen ja yleisistä toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö. Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Osastopäällikön määräaikainen virkasuhde tuli avoimeksi osastopäällikkö Kauko Aaltomaan siirryttyä EU:n siviilikriisinhallintaoperaation päälliköksi Palestiinalaisalueelle.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 1012, paivi.nerg@intermin.fi