Sisäasioiden rahastojen rakenne muuttuu ja budjetti kasvaa merkittävästi

Sisäministeriö 23.8.2018 15.01
Tiedote 94/2018

Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle kirjelmän ehdotuksista sisäasioiden rahastoiksi seuraavalle EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2021–2027. Rahastoja olisi jatkossa kolme nykyisen kahden sijaan. Ne kattaisivat pääpiirteissään nykyisten sisäasioiden rahastojen toimialan mutta niiden rakennetta muutetaan koska tavoitteena on vähentää ja yksinkertaistaa rahoitusvälineitä.

Euroopan komissio antoi 12. ja 13. kesäkuuta ehdotuksensa uusiksi rahastoiksi. Komissio ehdottaa turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston (Asylum and Migration Fund, AMF), sisäisen turvallisuuden rahaston (Internal Security Fund, ISF) ja yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston (Integrated Border Management Fund, IBMF) perustamista.

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto säilyisi pääpirteissään ennallaan, mutta sisäisen turvallisuuden rahastossa aiemmin olleet kaksi rahoitusvälinettä, raja- ja viisumirahoitusväline ja poliisiyhteistyörahoitusväline, eriytettäisiin. Tuleva sisäisen turvallisuuden rahasto kattaisi käytännössä aiemman poliisiyhteistyörahoitusvälineen tavoitteet. Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline tulisi osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa yhdessä tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen kanssa.

Sisäasioiden rahastojen budjetti kasvaa merkittävästi

Komissio esittää sisäasioiden rahastojen kokonaisbudjetiksi noin 18,5 miljardia euroa vuosille 2021–2027. Sisäasioiden rahastojen rahoitus tulisi ehdotuksen mukaan kasvamaan merkittävästi nykyisestä rahoituskehyskaudesta. Rahastot pannaan toimeen jaetun hallintomallin mukaisesti, jossa osa rahoituksesta kohdennetaan suoraan jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin ja osa varataan EU-tason toimiin unionin painopisteiden mukaisesti ja hätärahoitukseen.

Oikeus- ja sisäasiat ovat yksi EU:n nopeimmin kehittyviä toimialueita muun muassa viime vuosina tapahtuneiden turvapaikanhakijoiden määrän kasvun ja Euroopassa tapahtuneiden terroritekojen vuoksi. Nämä haasteet on huomioitu komission ehdotuksessa sisäasioiden rahastoiksi.

Suomi suhtautuu muutoksiin pääasiassa myönteisesti

Valtioneuvosto suhtautuu pääosin myönteisesti komission esitykseen sisäasioista tulevalle rahoitusohjelmakaudelle. Se tukee ehdotuksia rahoitusjärjestelmän yksinkertaistamisesta sekä kehittämisestä hallinnoltaan joustavammaksi. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että rahoitusohjelmien vaikuttavuus ja tulosten saavuttaminen varmistetaan ja, että jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden muuttuvat tarpeet ja tilanteet kyetään huomioimaan riittävästi rahastoissa.

Valtioneuvosto tulee asetusehdotusten jatkovalmistelussa ja komissiolta saatavien lisäselvitysten pohjalta tarkentamaan kantojaan muun muassa rahastojen hallinnointiin sekä säädösvallan siirtoon liittyvien kysymysten osalta.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, [email protected]
erityisasiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]