Sisäministeri Ohisalo EU:n epäviralliseen sisäministerikokoukseen Kroatiaan

Sisäministeriö 22.1.2020 7.00
Tiedote 4/2020
Sisäministeri Maria Ohisalo.
Kuva: Euroopan unioni

Sisäministeri Maria Ohisalo osallistuu EU:n epäviralliseen sisäministerikokoukseen Zagrebissa 24. tammikuuta. Kokous on Kroatian EU-puheenjohtajakauden ensimmäinen.

Sisäministerit jatkavat keskustelua EU:n sisäasioiden tulevaisuudesta Suomen EU-puheenjohtajakaudella käytyjen keskustelujen pohjalta.

– Suomi osana puheenjohtajamaiden trioa tukee Kroatian puheenjohtajuutta ja keskusteluja sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton tulevaisuudesta. Meille on tärkeää rakentaa tiiviimpää EU-maiden yhteistyötä maahanmuuttopolitiikassa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa, ministeri Ohisalo toteaa.

Ministerit keskustelevat lisäksi ihmissalakuljetuksesta ja erityisesti Länsi-Balkanin reitistä. Kroatia EU-neuvoston puheenjohtajana tuo esiin erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden roolia ihmisten hädän hyväksikäyttämisessä.

Kokouksen asialistalla on myös tietojärjestelmien yhteentoimivuus (interoperability), jota käsiteltiin Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Kyse on kaikkiaan kuudesta EU:n laajuisesta tietojärjestelmästä ja mittavasta urakasta EU:n mittapuulla. Tehokas toimeenpano edellyttää paitsi teknisiä toimia ja lainsäädäntöä, myös riittäviä resursseja EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Vaikeuskerrointa lisää se, että järjestelmien yhteentoimivuus edellyttää toimeenpanon onnistumista yhteismitallisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Ministerikokouksessa käsitellään lisäksi eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan asetuksen toimeenpanoa. Jäsenvaltioiden on annettava vuodesta 2021 alkaen henkilöstöä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin pysyvään joukkoon, joka kasvaa 10 000 hengen vahvuiseksi vuoteen 2027 mennessä.

Ministeri Ohisalo tapaa kokouksen yhteydessä myös EU:n uuden maahanmuuttokomissaarin Ylva Johanssonin.

Lisätietoja
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216, [email protected]