FI SV EN

Sisäministeriö ja SPR tiivistävät valmius- ja varautumisyhteistyötään

Sisäministeriö 26.4.2018 10.04
Tiedote 43/2018

Sisäministeriö ja Suomen Punainen Risti (SPR) vahvistivat yhteistyötään entisestään allekirjoittamalla yhteistyöpöytäkirjan 26.huhtikuuta. Yhteistyöpöytäkirja koskee sisäministeriön ja SPR:n valmius- ja varautumisyhteistyötä.

Suomen Punaisella Ristillä on merkittävä rooli kansalaisten omatoimisen varautumisen edistämisessä ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä väestön suojaamiseen liittyvän varautumisen ja valmiuden ylläpidossa. SPR:n vapaaehtoistoiminta ja sen koordinoima järjestöyhteistyö linkittyvät valmius- ja varautumisyhteistyöhön. Vapaaehtoistoiminta on tuonut usein korvaamatonta apua viranomaisille kriisitilanteissa.

Sisäasiainhallinto ja SPR tekevät monipuolista yhteistyötä

SPR tekee yhteistyötä sisäasiainhallinnon kanssa muun muassa hälytystehtävissä ja niihin varautumisessa, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton tukemisessa ja laajamittaiseen maahanmuuttoon varautumisessa, meripelastustoiminnassa, kansainvälisen avun antamisessa ja vastaanottamisessa. Sisäministeriö ja SPR myös jakavat tilannetietoa kriisitilanteissa.

SPR edistää omien toimintojensa ja tavoitteidensa kautta kansalaisten kriisinsietokykyä. Tähän järjestö pyrkii etenkin nostamalla esiin ihmisten omaa vastuuta turvallisuudestaan, oman selviytymisen vahvistamista, sekä korostamalla ennaltaehkäisyn ja jälkihuollon merkitystä. Omatoiminen varautuminen sekä arjen turvallisuuden ongelmien ennalta ehkäisy ovat myös osa sisäministeriön sisäisen turvallisuuden strategiaa.

Lisätietoja:

sisäministeriön kehittämisjohtaja Harri Martikainen, p. 0295 488 512, harri.martikainen@intermin.fi

SPR:n järjestöjohtaja Marita Salo, p. 020 7012012, marita.salo@redcross.fi

SPR:n kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Leena Kämäräinen, p. 020 7012120 leena.kamarainen@redcross.fi