FI SV EN

Suomessa tehdään systemaattista työtä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi

Sisäministeriö 26.9.2017 9.46 | Julkaistu suomeksi 26.9.2017 klo 10.48
Tiedote 100/2017
Suomessa tehdään systemaattista työtä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi

Sisäministeriö on julkaissut Kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman vuosiraportin 2017.

Toimenpideohjelmassa asetetut, vuoden 2018 loppuun saakka ulottuvat lyhyen aikavälin tavoitteet väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisylle on saavutettu hyvin. Tavoitteet koskevat muun muassa konfliktialueilta palaavien tunnistamista sekä viharikosten paljastamista ja tehokasta tutkintaa.

Raportissa kuvataan toimenpideohjelman toimeenpanon etenemistä ja arvioidaan väkivaltaisessa radikalisoitumisessa ja ekstremististen ryhmien toiminnassa nähtävissä olevien muutosten ja kehityssuuntien vaikutusta ennalta ehkäisevään työhön. Raportissa arvioidaan miten ohjelman 36 toimenpidettä ovat edenneet ja kuvataan miten paikalliset yhteistyöverkostot toimivat Turussa, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä.

Vuosiraportin on koonnut sisäministeriön asettama kansallinen yhteistyöryhmä, joka valmistelee vuosittain ohjelman toimeenpanon etenemistä koskevan seurantaraportin. Seuraava raportti julkaistaan kesällä 2018.

Vihapuheen ja viharikosten torjunta on tärkeää väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi

Terrori-iskut Euroopassa ovat lisääntyneet ja väkivaltaisen radikalisoitumisen uhkassa on tapahtunut muutoksia. Raportissa todetaan, että terrorististen järjestöjen väkivaltainen ekstremismistinen propaganda, valeuutiset ja disinformaatio sekä vihapuhe ja vuonna 2015 merkittävästi lisääntyneet viharikokset lisäävät väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kasvualustaa. Väkivaltaisen toiminnan uhka liittyy niin uskonnolla perusteltuun väkivaltaiseen ekstremismiin kuin myös väkivaltaiseen äärioikeistoon.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn painopiste on siirtynyt Syyrian ja Irakin taistelualueilta palaajiin liittyviin kysymyksiin. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn kannalta yksittäiset toimijat ovat entistä suurempi haaste ja näiden yksilöiden toiminnan ennalta ehkäisy on vaikeaa. Tärkeä osa ennaltaehkäisyä on vihapuheen ja viharikosten torjunta.

Suomeen kohdistuu myös kansainvälisiä odotuksia

Opetustoimen valmiuksien kehittäminen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyssä on ollut yksi kansallisen yhteistyöryhmän toiminnan prioriteeteista vuosina 2016–2017. Suomen opetusjärjestelmä on yksi maailman parhaista ja Suomeen kohdistuu myös kansainvälisiä odotuksia hyvien käytäntöjen kehittämiseen oppilaitoksissa.

Opetustoimen merkitystä väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisyssä korostaa myös se, että terrorismirikoksista epäillyt ja väkivaltaisesti radikalisoituneet henkilöt ovat yhä nuorempia. Kaksi muuta yhteistyöryhmän prioriteettia ovat paikallisen toiminnan kehittäminen ja laajentamiseen ja RADINET-toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen. RADINET (exit) -toiminnalla autetaan radikalisoituneita henkilöitä irrottautumaan väkivallasta.

Raportin mukaan jatkossa haasteena on sosiaali- ja terveystoimen saaminen mukaan väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyyn.

Vuosiraportti 2017: Kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, tarja.mankkinen@intermin.fi