Täydentävässä talousarviossa rahaa reservipoliisin perustamiseen

Sisäministeriö 15.11.2018 14.30
Tiedote 130/2018

Hallitus esittää reservipoliisijärjestelmän perustamiskustannuksiin noin 2,2 milj. euroa. Tämä sisältyy vuoden 2019 talousarvioesitystä täydentävään esitykseen, jonka hallitus antoi eduskunnalle 15. marraskuuta.

- Erillisen määrärahan lisäyksellä varmistetaan, ettei reservipoliisin perustamiskustannuksia oteta varsinaisen poliisitoiminnan rahoituksesta. Tämä on ollut keskeinen lähtökohta koko lainvalmistelun ajan, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen.

Nyt esitetty raha on tarkoitettu reservipoliisitoiminnan ensimmäisen vuoden varustehankintoihin ja koulutukseen niin, että voitaisiin perustaa 1 000 reservipoliisin reservi. Tarkoitus on, että reservipoliisin varsinaisesta käyttöönotosta päättäisi aina valtioneuvosto erikseen tilannekohtaisesti.

Poliisin johtaman kenttäjohtojärjestelmähankkeen (KEJO) määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 3,33 milj. eurolla vuodelle 2019. Tällä tuotetaan järjestelmään sähköinen ensihoitokertomus suunniteltua aikaisemmassa vaiheessa. KEJO-järjestelmää tulevat käyttämään poliisin ja sosiaali- ja terveystoimen lisäksi myös pelastustoimi, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat sekä Tulli.

Suojelupoliisin toimitilahankkeen menoihin ehdotetaan yhteensä 1,6 milj. euroa.

Rahanpesun valvontaa lisätään

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän poliisille aiheuttamiin kustannuksiin ehdotetaan 800 000 euroa. Tämä liittyy rahanpesun valvontaa vahvistavaan lainsäädäntöön, jonka on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.  Lisäksi Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen tietojärjestelmiin ja toimintaedellytysten vahvistamiseen ehdotetaan 833 000 euroa.

Rahapelitoimijoiden ja maksunvälittäjien ilmoitukset epäillystä rahanpesusta ovat lisääntyneet. Ilmoitusvelvollisuus laajenee ensi vuonna virtuaalivaluuttapalveluiden tarjoajiin ja maksuvälityspalveluiden uusiin tarjoajiin.  Kansainvälisessä maatarkastuksessa rahanpesun selvittelykeskuksen voimavarat todettiin liian niukoiksi selviteltävään tietomäärään nähden.

Lisätietoja:
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513