Terrorismia torjutaan ennalta ehkäisevällä työllä ja yhteiskunnallisella varautumisella

Sisäministeriö 29.11.2018 14.36
Tiedote 139/2018

Suomen valmius ja kyky terrorismintorjuntaan luodaan viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kiinteällä yhteistyöllä. Valtioneuvosto teki 29.11. periaatepäätöksen kansallisesta terrorismintorjunnan strategiasta. Strategiassa on 31 toimenpidettä, jotka ovat jo käynnissä tai joita aletaan toteuttaa välittömästi viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä.

- Parhaiten pystymme estämään terrorismia ennaltaehkäisevillä toimilla. Onnistuminen vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä sekä viranomaisten riittäviä voimavaroja ja toimivaltuuksia terrorismintorjuntaan, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Strategialla pyritään pitkäjänteisyyteen ja aktiivisuuteen terrorismintorjunnassa. Sen avulla luodaan edellytykset koko yhteiskunnan kattaville toimintamalleille ja ohjataan terrorismintorjuntaan liittyvien voimavarojen käyttöä ja lainsäädännön kehittämistä.

Toimintaympäristö on muuttunut ja uhka kasvanut

Edellinen vastaava strategia on vuodelta 2014. Suomessa terrorismintorjunta on tämän jälkeen muuttunut toimintaympäristön haasteiden ja jatkuvasti kasvaneen uhan takia. Suomestakin on lähtenyt henkilöitä taistelemaan terroristijärjestöjen riveissä ns. vierastaistelijoina. Lisäksi Suomeen kohdistuva radikaali-islamistinen propaganda sekä Suomen lisääntynyt näkyvyys radikaali-islamistisessa kentässä ovat kohottaneet terrorismin uhkaa Suomessa.

Strategia sisältää terrorismin torjunnan suorituskyvyn turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja pitkäkestoiset linjaukset. On myös tehostettava viranomaisten mahdollisuuksia puuttua ja vaikuttaa Suomessa oleskelevien ja Suomeen pyrkivien terrorismiin liittyvien kohdehenkilöiden toimintaan. Suomi on oikeusvaltio, joka kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia myös terrorismintorjunnassa.

Valtioneuvosto edellyttää viranomaisilta, että terrorismintorjunnan strategisten toimenpiteiden täytäntöönpano aloitetaan viipymättä. Jokaisella toimenpiteellä on vastuuviranomainen, joka kutsuu muut tarvittavat toimijat mukaan toimenpiteen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Strategian ajanmukaisuuden ja toteutumisen seurantavastuu on sisäministeriöllä, joka laatii strategian toteutumisesta väliraportin vuonna 2020.

Kansainvälistä yhteistyötä ja viestintää

Kansainvälisessä yhteistyössä Suomi pyrkii terroristiryhmien toimintaedellytysten vähentämiseen niiden toimialueilla sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn.

Viranomaisten viestinnällä voidaan parantaa tietoisuutta Suomeen kohdistuvasta terroriuhkasta ja sen taustoista. Ennakoivalla viestinnällä voidaan torjua väärien tietojen ja vihapuheen leviäminen ja huolehtia siitä, että keskustelu perustuu tosiasioihin.

Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa on keskeistä väkivaltaista radikalisoitumista ennalta ehkäisevässä viestinnässä, koska merkittävä osa terroristisesta propagandasta leviää sosiaalisessa mediassa.

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2018–2021

Lisätietoja:
poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, p. 0295 488 278, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131 539, [email protected] (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)