FI SV

Toimet turvapaikanhakijatilanteen hallitsemiseksi jatkuvat

Sisäministeriö 15.2.2016 12.01
Tiedote

Hallitus jatkaa toimiaan turvapaikanhakijatilanteen hallinnan edistämiseksi. Sisäministeriössä on asetettu poikkihallinnollinen työryhmä selvittämään turvapaikkaprosessin tehostamistarpeita. Työryhmän työ tukee sisäministeri Petteri Orpon syksyllä perustaman asiantuntijaryhmän tehtävää turvapaikanhakijatilanteen kokonaiskuvan ylläpidosta.

Nyt asetettu työryhmä tarkastelee turvapaikkaprosessia kokonaisuudessaan turvapaikkahakemusten jättämisestä maasta poistumiseen tai kuntaan sijoittumiseen asti. Työryhmä antaa raporttinsa syksyllä 2016.

Toimintaa tehostettu kentällä pitkin syksyä

Toimintaa on tehostettu myös käytännön tasolla. Maahanmuuttovirastolle on myönnetty lisää resursseja turvapaikkahakemusten käsittelyyn, päätöksentekoon, vastaanottoon ja turvapaikkaprosessin kehittämiseen. Työn tueksi on palkattu yli 500 uutta työntekijää.

Maahanmuuttovirasto ja poliisi ovat myös tehostaneet turvapaikkahakemusten seulontaa alkuvaiheessa, ja ilmeisen perusteettomat hakijat käsitellään pikaisesti. Poliisi panostaa myös maasta poistamisten nopeuttamiseen, ja Maahanmuuttovirastossa valmistellaan palautuskeskusta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Suomi palauttaa jo nyt kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita keskimäärin muita EU-maita tehokkaammin.

Turvapaikanhakijoille kerrotaan vastaanottokeskuksissa myös vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta. Viime vuonna yli 3000 turvapaikanhakijaa palasi vapaaehtoisesti kotimaahansa. Suomi käy lisäksi neuvotteluja palautussopimuksista Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa.

Viranomaisten vastuita selkeytetään

Turvapaikkaprosessia sujuvoitetaan entisestään, kun turvapaikkamenettelyn alkuvaiheen tehtäviä siirtyy poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle. Näin poliisi, Rajavartiolaitos ja Maahanmuuttovirasto voivat kukin keskittyä ydintehtäviinsä. Tällä selkiytetään viranomaisten vastuunjakoa ja haetaan pitkän aikavälin kustannussäästöjä.

Suomi aktiivinen myös EU:ssa

Suomi toimii aktiivisesti Euroopan unionin tasolla eurooppalaisen ratkaisun löytämiseksi muuttoliikekriisiin. Tähän sisältyvät niin toimet lähtö- ja kauttakulkumaissa kuin rajaturvallisuusyhteistyön tiivistäminen Euroopassa.

Lisäksi Suomi seuraa muiden EU-jäsenvaltioiden turvapaikkakäytäntöjä ja on valmis tarpeellisiin muutoksiin. Sisäministeriössä on valmisteilla useita lainsäädäntöhankkeita, kuten perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen EU-direktiivin mukaisesti ja eräiden rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisen nopeuttaminen.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 10 12, etunimi.sukunimi@intermin.fi
työryhmän puheenjohtaja, maahanmuuttoministeriryhmän pääsihteeri Erkki Matilainen, p. 0295 488 212, etunimi.sukunimi@intermin.fi