Turvapaikkasäännösten yhtenäistäminen etenee: Määritelmädirektiivi voimaan

Sisäministeriö 5.6.2014 13.27
Tiedote

Valtioneuvosto esitti tänään, että tasavallan presidentti vahvistaisi ulkomaalaislain muutoksen. Muutos liittyy määritelmädirektiiviin ja sen täsmentämiseen, ketkä voivat saada kansainvälistä suojelua EU-maissa ja millaisia etuuksia suojelua saaville henkilöille myönnetään.

Määritelmädirektiivin taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle.

Lakiin ehdotetut täsmennykset parantaisivat päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja kansainvälistä suojelua hakevien yhdenvertaista kohtelua.

Lainmuutoksen tavoitteena on myös vahvistaa pyrkimystä luoda uudelleen yhteys Suomeen ilman huoltajaa saapuneen alaikäisen ja hänen ulkomailla oleskelevan vanhempansa välille. Maahanmuuttovirasto suorittaa tällaista alaikäisen turvapaikanhakijan huoltajan jäljittämistä jo nyt, mutta jatkossa jäljittämistä jatkettaisiin tarpeen mukaan vielä sen jälkeen, kun alaikäiselle on myönnetty kansainvälistä suojelua.

Lain muutos tulee voimaan 1.7.2014.

Lisätietoja hankkeen sivulta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/yhteinen_eurooppalainen_turvapaikkajarjestelma
Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Sanna Sutter, 0295 488 633