Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

22.12.2021 13.49
SM
Vuoden 2022 alussa tulee voimaan laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät ovat koottu tähän tiedotteeseen.

Arpajaislain uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa rahapelihaittojen torjuntaa

22.12.2021 11.47
SM
Rahapelaamista säätelevää arpajaislaki uudistuu. Uudistuksen keskiössä on rahapelihaittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen ja rahapelikysynnän ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Tasavallan presidentti vahvisti lain 22.12.2021. Lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Sivut, joissa tagi poliisitoimi .

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakee 17 hakijaa

23.12.2021 15.00
SM
Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen (17.1.2022‒31.7.2025) tuli määräaikaan mennessä 17 hakemusta.

Lainsäädäntöhanke käynnistetty Suomen ja Ruotsin välisen poliisiyhteistyösopimuksen voimaansaattamiseksi

20.12.2021 10.28
SM
Poliisin hihamerkki.
Sisäministeriö on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen valmistelemaan hallituksen esityksen Suomen ja Ruotsin välisen raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Poliisin maksuihin muutoksia: passin hinta laskee, muiden lupien hinta pysyy ennallaan tai nousee

16.12.2021 14.01
SM
Poliisin lupamaksuihin on tulossa muutoksia vuodelle 2022. Passin hinta laskee, mutta muiden lupien hinnat pääosin nousevat. Henkilökorttien hinnat pysyvät ennallaan. Muutosten taustalla on lupien kustannusvastaavuus. Lain mukaan luvista perittävien maksujen tulee vastata lupien myöntämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin haku keskeytetään hakuilmoituksessa olleen muotovirheen takia

7.12.2021 15.15
SM
Poliisin hihamerkki.
Sisäministeriö on keskeyttänyt Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin rekrytointiprosessin. Hakuprosessin aikana on käynyt ilmi, että hakuilmoituksessa on ollut virhe säädetyissä kelpoisuusvaatimuksissa. Hakuilmoituksessa on viitattu virheellisesti vanhaan lainkohtaan. Haku uusitaan.