Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.

Sisäministeriö päätti Kriisinhallintakeskuksen siirrosta Helsinkiin

6.7.2018 15.03
SM
Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) siirtyy Kuopiosta Helsinkiin. Sisäministeriö päätti siirrosta 5. heinäkuuta. Kriisinhallintakeskus on yksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanija. Suomen aseman vahvistaminen kansainvälisessä kriisinhallinnassa pitää tehdä yhdessä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kumppaneiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tähän parhaat mahdollisuudet on Helsingissä.

Sisäministeriö vertaili Kriisinhallintakeskuksen sijoittamispaikkavaihtoehdot

6.6.2018 15.27
SM
Sisäministeriön Alueellistamisen koordinaatioryhmälle tekemässä Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) sijoittamisselvityksessä verrattiin Helsinkiä, Säkylää ja Tamperetta nykyiseen sijaintipaikkaan Kuopioon toiminnallisten, henkilöstöön liittyvien, alueellisten ja taloudellisten tekijöiden perusteella. Sisäministeriö esittää, että Kriisinhallintakeskus siirretään Helsinkiin.

Sivut, joissa tagi siviilikriisinhallinta .

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytointimenettelyä uudistetaan

2.9.2021 14.49
SM
Nainen ojentaa pehmolelun lapselle.
Ulkomaille lähetettävien siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytointimenettelyä kehitetään. Hallitus antoi 2.9. eduskunnalle asiaan liittyvän lakiesityksen. Tavoitteena on, että Suomella olisi käytettävissään riittävän suuri, monipuolinen ja osaava asiantuntijajoukko siviilikriisinhallinnan tehtäviin.

Siviilikriisinhallintalain muutoksella vahvistetaan Kriisinhallintakeskuksen asemaa

4.10.2018 13.58
SM
Kriisinhallintakeskuksen toimintaedellytyksiä vahvistetaan, ja ulkomaille lähetettävien asiantuntijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia selkeytetään. Hallitus antoi 4.10. eduskunnalle esityksen siviilikriisinhallintaa koskevien lakien muuttamisesta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Kriisinhallintaa maailmanpolitiikan polttopisteessä

19.6.2018 9.20
SM
Palestiinan ja Israelin konflikti on jatkunut 70 vuotta. EUPOL COPPS -siviilikriisinhallintaoperaatio tekee töitä pitkään jatkuneen kriisin laannuttamiseksi ja perusturvallisuuden saavuttamiseksi alueella. Palestiinan kysymys on ihmisten luoma. Ihmiset voivat sen myös ratkaista.

Tasa-arvon edistäminen Suomelle keskeistä siviilikriisinhallinnassa

4.5.2018 7.00
SM
Maailmalla Suomi tunnetaan vahvasta siviilikriisinhallinnan osaamisesta. Lähes puolet siviilikriisinhallinnan ammattilaisista tulee sisäministeriön hallinnonalalta. Suomalaisen kriisinhallinta-ajattelun vahvuus on pyrkimys tasa-arvon edistämiseen sekä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan eli eri toimijoiden yhteistyöhön konfliktimaan vakauttamisessa.