Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.

Lisärahoitusta viranomaisten valmiuden vahvistamiseen ja sotaa pakenevien auttamiseen

20.5.2022 13.10
SM
Hallitus esittää vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle lisärahoitusta yhteensä noin 663 milj. euroa muun muassa Ukrainasta sotaa pakenevien vastaanottoon sekä rajavalvonnan, kyberturvallisuuden ja väestönsuojelun vahvistamiseen.

Valtakunnallinen ohje vapaaehtoisten hyödyntämisestä pelastustoimen tehtävillä ja osana siviilivalmiutta on valmistunut

20.5.2022 10.10
SM
Pelastuslaitoksille on luotu valtakunnallinen ohje vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntämiseksi pelastustoimessa. Ohjeen tavoitteena on edistää ja yhdenmukaista vapaaehtoisten hyödyntämistä pelastustoiminnassa. Lisäksi pyritään kehittämään vapaaehtoisten huomioimista pelastustoimen varautumisessa suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Rajavartiolain ja valmiuslain muutoksilla varaudutaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen 

19.5.2022 15.40
SM
Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille hallituksen esityksen rajavartiolain muuttamisesta. Tavoitteena on tehdä rajavartiolakiin tarvittavat muutokset, joilla varaudutaan muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen.

Uusi lainsäädäntö tarkentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen poliisille antamaa virka-apua

19.5.2022 13.55
SM
Uusi lainsäädäntö täsmentää poliisin mahdollisuuksia saada voimankäyttöä sisältävää virka-apua Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta. Lainsäädännön ajantasaistaminen on osa viranomaisten varautumista ja koskee hyvin poikkeuksellisia tilanteita. Valtioneuvosto esitti lakien vahvistamista 19.5. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 20.5. ja ne tulevat voimaan 15.6.2022.